Webinař: VSTOUPÍM DO TICHÝCH KRAJIN : Večírek s OSHO a tantrickou meditací

Datum / Čas
Date / Time

18/11/20
18:00 - 21:00


Měsíc listopad obvykle začíná vzpomínkou na blízké, kteří odešli “na druhý břeh”. Do neznámých krajin. Do krajin, do kterých se jednou vydáme všichni. Někdy cítíme smutek, jindy lásku, někdy, když si to dovolíme tak i strach. Strach ze smrti nebo strach z neznáma. Pro většinu z nás, je smrt neznámou krajinou a ten strach není ze smrti, ale právě z neznáma. Platí také, že největší strach přichází, když si člověk na sklonku života uvědomí, že vlastně nežil naplno, že něco nedokončil, že ještě potřebuje čas. Ale kdy je ten sklonek života? Za 30 let, za 10, za rok? Ne, to nevíme a tak je dobré mít na paměti, že je třeba žít naplno nyní, tento a každý okamžik.
A součástí toho je umět vstoupit “na druhý břeh”. A tam poznat, že v nás je něco, co s tělem neodchází.

Osho, moudrý mystik zná tuto cestu a svými meditačními technikami nás tam zve. Zve nás do prostoru meditace, kde už nejsme připoutání ani k tělu, ani k mysli a přesto JSME. Být v meditaci znamená zemřít, ale zároveň žít zcela plně. Zemře minulost, zemře budoucnost, zůstane čistá přítomnost. Život je vědomí, vědomí i toho, co neumírá.
A kdo je v kontaktu s touto pravdou, žije plněji, s větším porozuměním, v hluboké a stálé radosti a s lehkostí, která není zatížena strachem a tabuizovaním smrti.

V dnešním Večírku s OSHO meditacemi budeme praktikovat nové meditační techniky, které nás připraví a vezmou na cestu za naší nesmrtelnou skutečností. A jako vždy, opět lehce, uvolněně a velmi přirozeně. Pozveme si na pomoc svá těla, jejich moudrost a živost, dále naší schopnost imaginace a vizualizace, klíčové tantrické pomocníky. Techniky si osvojíme tak, že je budeme umět opakovat v soukromí, sami či s našimi přáteli. A s každou novou zkušenosti poznáme, že život a smrt nejsou v protikladu, ale naopak mohou být přáteli v této Existenci. A poznáme v sobě klid, blaženost a upřímnou vděčnost k sobě.

Na meditaci se připravíme pohybem, tancem, proto si vezmeme pohodlné oblečení a dostatek tekutin. Přijďme s lehkým žaludkem, ať se nám snadněji medituje.

A co meditace v nás rozvíjí?

  • Lásku k tichu, které občerstvuje a hladí.
  • Zvýší se nám citlivost, a tím si obohatíme život o nové nepředstavitelné rozměry.
  • Otevře se nám hlubší dimenze lásky, láska bez podmínek a smluv. Láska je vůní meditace.
  • Odhalíme v sobě schopnost soucitu, duchovní lásky k Existenci a všeho v ní.
  • Vyjasní se nám a povyroste inteligence. Ne ta, co obsahuje půjčené vědomosti, ale ta co vidí skutečnost a chápe ji ve všech souvislostech.
  • Osvobodíme se od závislostí na druhých lidem či věcem, budeme si užívat samotu, zažijeme její blaženost.
  • Odhalíme svou jedinečnost, staneme se skutečně individuálním.
  • Napojíme se na pramen své tvořivosti, který vyšplíchne jako gejzír ukrytý hluboko v nás.

Pokud máte chuť rozvíjet v sobě tyto kvality a najít své odpovědi, připojte se na tento webminař.

Na meditaci se připravíme pohybem, tancem, proto si vezměte pohodlné oblečení a dostatek tekutin. Doporučuji mít lehký žaludek, aby se nám lehčeji meditovalo. Bude nám stačil malý prostor, ve kterém po dobu 3 hodin nebudeme rušeni, kde budeme moct stát, sedět a pak ležet. Nebudeme dělat moc hluku, pouze jemný zvuk při doprovodu hudby.

Večerem a meditacemi provede Sandipa

Kde: online

Cena: 250 Kč

Přihláška a platební detaily

Přihláška je platná po zaslání kurzovného s uvedením názvu semináře

Více informací: Sandipa 775 696 361 nebo sandiketa@gmail.com

Translate »