OSHO aktivní meditace

„Měj zavřené oči v celém průběhu a použij pásku přes oči, pokud je potřeba. Nejvhodnější doba na meditaci je brzké ráno v době, kdy se probouzí příroda, noc odchází, slunce vstupuje na oblohu a vše je bdělé, přítomné. Tohle je meditace, při které zůstávej po celou dobu bdělý, vědomý – zůstávej svědkem všeho, co se děje. A poté ve čtvrté fázi, kdy jsi se stal kompletně nečinný, zmrzlý, poté tahle bdělost dosáhne svého vrcholu.“

Osho

“Zapomeň na tanečníka, na centrum ega; staň se tancem. To je meditace. Tancuj tak hluboce, že úplně zapomeneš, že tancuješ ty a začni vnímat, že jsi tancem. Oddělení musí zmizet, pak se to stává meditací.“
„Pokud je tam oddělení, tak je to cvičením: to je dobré, zdravé, ale nelze říci, že je to spirituální. Je to jen jednoduché tančení. Tanec sám o sobě je dobrý – tam, kam to jde, je to dobré. Cítíš se pak svěží, mladý. Ale to ještě není meditací. Tanečník musí odejít, pouze tanec zůstává… Nestůj stranou, nebuď pozorovatelem. Zapoj se!“
“ A buď hravý. Vždy si zapamatuj slovo hravý – se mnou je to velmi prosté.“
Osho

OSHO Víření meditace

 

Osho

„Meditace samotná se vůbec nezabývá kundalini. Je potřeba vstoupit do meditace a pak se energie začne hýbat. Ta část, kterou děláš ty, je meditace. Když jsi v ní hluboce, tak vnitřní energie se začne pohybovat směrem vzhůru a ty pocítíš změnu v toku. Budeš to cítit různými způsoby, může se to projevit dokonce i fyzickými projevy. Proto se věnuj meditaci, ne kundalini. Když budeš vědomý, věci se ti začnou dít. Poprvé budeš si vědom svého vnitřního světa, který je mnohem větší, rozsáhlejší a mnohem rozpínavější než vesmír; neznáme energie, naprosto neznámé začnou v tobě proudit. Začnou se dít věci, o kterých jsi nikdy neslyšel, nikdy sis nepředstavoval, nikdy jsi nesnil.“
Osho

OSHO No-Dimension meditace

„Rumi nabízí revoluční, vyjimečné prohlášení: “ Pohybuj se dovnitř, ale nepohybuj se
způsobem, který tebou pohybuje strach”. Ale pak, jaký je to pohyb dovnitř? proč to
neudělat hravě? Proč by tvá duchovnost nemohla být hravá? Proč být vážný? Proč
nejít se smíchem? – tak jako malé děti, které se honí za motýlem bez nějakého
zvláštního důvodu. Pouhá radost z barev a krásy květin a motýlů stačí – a jsou tam
šťastné. V každých 24 hodinách najdi pár okamžiků, ve kterých jsi beze strachu, což
znamená, že v těchto momentech si o nic neříkáš. Neříkáš si o žádnou odměnu a
nebojíš se žádného trestu, jednoduše si užíváš víření, cestu dovnitř.“

Osho

OSHO Zvuk v čakrách meditace

 

Osho

“V Nadabrahma si zapamatuj toto: dovol tělu a mysli být naprostou spolu, ale pamatuj si, že ty se musíš stát pozorovatelem. Takže vyjdi z nich ven, lehce, pomalu, zadními dveřmi, bez boje, bez námahy.“

Osho

„Když nevědomí promlouvá, ono nemá žádný jazyk. Jedná se velmi starou metodu, objevila se už ve Starém zákoně. V té době se jí říkalo „glossolalia“ a dnes se v USA ještě v pár kostelech používá. Říkají tomu „mluvit v jazycích (v angličtině – tongues). A je to zázračný způsob, jeden z nejhlubších a nejprostupujících do nevědomí.“

Osho

OSHO Gourishankar meditace

„Když jsou tato dvě oči, která fungují pro mysl, zavřená a mysl již nefunguje, najednou začnete vidět s jasností, jakou jste nikdy předtím neměli. To je vize. Nemá to nic společného s vašimi represemi, nemá nic společného s vašimi nenaplněnými touhami, nemá nic společného s vašimi potlačenými instinkty. Má to něco společného s nadcházející budoucností. Je to vaše jasnost, která vám dala příležitost nahlédnout do budoucnosti. A pokud vaše meditace pokračuje v prohlubování, vaše vize bude stále jasnější a podrobnější. Vidění je možné kdykoli – den, noc, probuzení, spánek. Sen je možný pouze ve spánku. Sen patří vaší malé mysli. Vize patří univerzální mysli. Vize je známkou toho, že se blížíte domů.“

Osho

„Mé mluvení je jedním z mých nástrojů pro meditaci. Mluvení nikdy nebylo takovým způsobem použito; nemluvím, abych ti něco říkal, ale abych zastavil tvou funkci tvé mysli..“
“ A není to pouze zde, ale i daleko.. kdekoli na celém světě, kde lidé budou poslouchat video nebo audio, dostanou se do stejného ticha. Naslouchej mi tak, jako když posloucháš hudbu. Nenaslouchej mi tak, jako když posloucháš filosofa, naslouchej mi jako nasloucháš ptákům. Naslouchej jako když nasloucháš vodopádu. Naslouchej mi jako když nasloucháš vánku v borovicích. Nenaslouchej mi skrze tlachající mysl, ale skrze zúčastněné srdce. A pak už ti nebude chybět, co ti stále chybělo.“
Osho

OSHO Mandala meditace

Může meditace být vášnivá? Ano, to je jediná cesta, jak meditace může existovat. Vášeň je energie, vášeň je oheň, vášeň je život. Jestliže děláš meditace jen tak tak bez vášně, bez intenzity, bez ohně, nic se nestane.  Když se modlíš jen z formality a pokud v tvém srdci neroste láska, pak je to zbytečné. Je to absurdní. Pokud se modlíš k Bohu bez vášně, tak tam nebude žádné spojení mezi tebou a Bohem. Pouze vášeň se může stát mostem. Žízeň, hlad. Čím víc jsi žíznivý, tím je větší šance. Pokud jsi úplně žíznivý, pokud se staneš žízní, celé tvé bytí je pohlceno vášní, pouze pak se něco může stát, v této intenzitě. V ten okamžik 100 stupňové vášně. Nebuď vlažný. Lidé žijí vlažný život. nejsou to, ani to. A proto zůstávají průměrnými. Pokud se chceš dostat mimo průměrnost, vytvoř si život s velkou vášní. Cokoliv děláš, dělej s vášní. Jestliže zpíváš, zpívej s vášní, pokus miluješ, miluj s vášní, pokud maluješ, maluj s vášní, pokud mluvíš, mluv vášnivě, pokud nasloucháš, naslouchej s vášní, pokud medituješ, medituj s vášní.“

Osho

OSHO Dýchání do čaker meditace

 

Osho

Translate »