Osho

Nikdy se nenarodil, nikdy nezemřel.
Pouze navštívil tuto planetu Zemi mezi 11. prosincem 1931 a 19. lednem 1990.

 

Přestal používat jméno, ale nakonec souhlasil, aby mu lidé říkali Osho.
Toto slovo vychází z výrazu “oceanic” oceánský. Není to jeho jméno, je to léčivý zvuk.
Později přidává další význam. “Oceánský znamená zkušenost, ale co ten zakoušející?
Pro toho používáme slovo “Osho””.

 

Přes 30 let promlouval k lidem celého světa a přes 20 let jeho tisícihodinových promluv je nahráno a tak je i dnes může poslouchat každý.

A zažívat tak, jak Osho říká: ”…. stejné ticho”

„Být se mnou znamená být v nebezpečí. Jsem nepředvídatelný a žít se mnou je jako žít v divočině. Nic už nebude jistě; všechny jistoty budou pryč, všechna zabezpečení budou pryč. Budeš muset vše zvládat od okamžiku k okamžiku, ze dne na den.

Ale takhle to zvládá celý vesmír: Od okamžiku k okamžiku a ze dne na den. V existenci není žádné plánování; je nenaplánovaná, a proto je krásná. Neplánovaný život je ohromně krásný, protože v budoucnu je vždy nějaké překvapení. Budoucnost nebude žádným opakováním: něco nového se vždy stane a nikdo se na to nebude moci spoléhat.“ Osho
Osho

„Veškeré mé úsilí je přesvědčit tě – ne mými slovy, ale mým tichem a přítomností, mou láskou a radostí – že jsi centrem vesmíru, každý z vás – protože existuje jen jedno centrum. Pouze na periferii jsme odděleni, ve středu jsme jedním.”

Osho

„Miluji život. To je proč učím oslavu, oslavovat všechno.Od těla k duši, od fyzického ke spirituálnímu, od sexu k nadvědomí. Vše je pro mě božské.“

Osho

„Zažívej život všemi možnými způsoby. V dobrém – ve zlém, v hořkém – v sladkém, v temném – ve světlém, v zimě – v létě. Zažij všechny duality. Neboj se zkušenosti. protože čím víc zkušeností máš, tím jsi zralejší.“

Osho

“ Podporuji spirituální růst člověka, ale spirituální růst chápu v celém jeho kontextu. Není to něco odděleného, jednodimenzionnálního, je to multidimenzionální fenomém. Je potřeba revoluce společnosti. Je potřeba revoluce v ekonomice společnosti, politických struktur, je potřeba ohromné a zásadní změny všeho, co nám dosud vládlo…. Je třeba se odpoutat od minulosti. Pouze pak se může zrodit nový člověk – opravdu duchovní člověk, člověk kosmických rozměrů. Tento nový druh nazývám Zorba-Buddha.“

Osho

„Přátelství je nejčistčí láska. Je to nejvyšší forma Lásky, kde se o nic nežádá, žádné podmínky, kde člověk se jednoduše těší z dávání.“

Osho

„Mým záměrem je ponechat tě samotného s meditací, bez jakéhokoliv prostředníka mezi tebou a existencí.“

Osho

“Nejsem a nikdy jsem nebyl žák Osho, ale přečetl jsem dost jeho skvělých knih, abych byl přesvědčen, že byl největším duchovním učitelem 20.století. Pochopil nás lépe, než chápeme sami sebe.” 

Tom Robbins

„Opusť představu někým se stát, protože ty jsi už umělecké dílo. Nemužeš být zdokonalován. Pouze potřebuješ k tomu dojít, vědět to, uvědomit si to.“

Osho

„V meditaci nebuď nikdy vážný, ale buď upřímný a hravý. Nedělej ji, abys něčeho dosáhl, jenom si jí užívej.“

Osho

„Zbavit se ega vypadá jako smrt. A to je možné pouze v hluboké lásce s mistrem tak, že pomalu a pomalu nabíráš odvahu. Jak roste tvá důvěra v mistra, stává se pro tebe možné riskovat. A v okamžiku, kdy jsi připraven riskovat ego, ze všech koutů existence do tebe začne proudit blaženost.“

Osho

Další Osho slova

OSHO o Meditaci (7.díl) – Přirozenost

OSHO o Meditaci (7.díl) – Přirozenost

Source: meditate.org What is meditation? Is it a technique that can be practised? Is it an effort that you have to do? Is it something which the mind can achieve? It is not. "All that the mind can do cannot be meditation – it is something beyond the mind, the mind is...

OSHO o Meditaci (6.díl) – Rozkoš

OSHO o Meditaci (6.díl) – Rozkoš

Source: meditate.org "Meditation is just being delighted in your own presence; meditation is a delight in your own being. It is very simple – a totally relaxed state of consciousness where you are not doing anything. The moment doing enters, you become tense; anxiety...

OSHO o Meditaci (5.díl) – Návrat domů

OSHO o Meditaci (5.díl) – Návrat domů

Source: meditate.org "There are two planes in you: the plane of the mind, and the plane of the no-mind. Or, let me say it in this way: the plane when you are on the periphery of your being and the plane when you are at the center of your being. Every circle has a...

OSHO o Meditaci (4.díl) – Rozkvétání

OSHO o Meditaci (4.díl) – Rozkvétání

Meditation Is a Flowering zdroj: http://meditate.org "Remember, meditation will bring you more and more intelligence, infinite intelligence, a radial intelligence. Meditation will make you more alive and sensitive; your life will become richer. "Look at the ascetics:...

Co je to Meditace? What is Meditation?

Co je to Meditace? What is Meditation?

"The meditation I am talking about is not a meditation on something: rather, it is a state of meditation. So this is what I mean when I am talking to you about meditation as a state. Meditation does not mean remembering someone. Meditation means to drop everything...

OSHO o Meditaci (3.díl) – Pozorování

OSHO o Meditaci (3.díl) – Pozorování

Meditation is a simple process Of watching your own mind. Not fighting with the mind Not trying to control it either Just remaining there, a choiceless witness. Whatsoever passes you simply take note of it With no prejudice for or against. You don't call it names That...

OSHO o Meditaci (1.díl) – Jak meditovat? (ENG)

OSHO o Meditaci (1.díl) – Jak meditovat? (ENG)

When people come to me and they ask, “How to meditate?” I tell them, “There is no need to ask how to meditate, just ask how to remain unoccupied. Meditation happens spontaneously. Just ask how to remain unoccupied, that’s all. That’s the whole trick of meditation –...

Translate »