“Tvoje extáze je pohyb směrem k výšinám a tvoje meditace je pohyb směrem do hloubky.

A jakmile máš obojí, tvůj život se stává oslavou.” 

Osho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí přátelé,

OSHO meditace je nejkrásnější praktikovat ve skupině, kdy společně vytváříme energetické pole, po kterém se mnohem snadněji vstupuje do hloubky a podstaty našeho bytí, do hluboce uvolněného stavu a ke zdrojům nepodmíněné radosti a naplněnosti.

Je krásné, že stále můžeme sdílet ticho, být spolu beze slov. Potkávat se tak na nejhlubších úrovních, kde už slova nemají význam. Je to ohromná radost plavat s vámi v těchto hloubkách.

Děkuji za vaši přítomnost.

V meditaci nebuď nikdy vážný, ale buď upřímný a hravý. Nedělej ji, abys něčeho dosáhl, jenom si jí užívej.Osho

OSHO KUNDALINI MEDITACE ONLINE

provádí Sandipa a Yatri

Pozvánka k meditační technice, která nám umožňuje objevit odevzdání se, naučit se nechat věci dít a následovat moudrost těla. Pomocí přirozeného třesu nám pomůže obnovit životní vitalitu, rozvolní zatuhlosti a sevření a v hluboce relaxovaném stavu nás nechá vstoupit do hlubin ticha, klidu a čistého býti. Ideální na podvečer, na vysypání celodenního stresu. A pak si užít večer ve svém bytí.

Láska není vášeň, není to jen vzrušení. Láska je hluboké porozumění někomu, kdo vás doplňuje. Někdo, kdo z vás udělá „celý kruh“. Přítomnost toho druhého pozvedá vaši přítomnost. Láska vám dává svobodu být sebou samým, není to vlastnictví.”  Osho

OSHO GIBBERISH MEDITACE ONLINE

provádí Sandipa a Yatri

Pozvání s instrukcemi k společné meditační technice, která nás zbaví napětí, očistí od potlačených emocí a uvolní přímou cestu do hlubin našeho bytí, kde se nachází ticho, klid a naprosté uvolnění. V prvních 20 minutách Představíme Gibberish techniku a pak se s doprovodným zvukem pustíme rovnou do ní. Užijte si ji a pokud vás osloví a objevíte její sílu, můžete se přidat i na hlubší meditační proces OSHO No-Mind

“Vážnost je nemoc, není to užitečný nástroj. Vede ke smrti, ne k věčnému životu. Život je hravost, zábava, protože celá exitence je obrovský cirkus. Celý je to zábava – všechny ty barvy květin, tolik
nádherných zvířat, ptáku, mraků a bez účelu; neslouží žádnému účelu. Život nemá žádný cíl. Život je hrou sám o sobě. Je to naprostá hojnost energie, překypující energie – existence expanduje.”  Osho

„Každá řeka, malá nebo velká, se rozpustí v oceánu, najde svou cestu bez průvodce, bez suter, bez mistra. Může se klikatit, uhnout se, ale nakonec dosáhne oceánu. A dosáhnout oceánu, znamená stát se oceánem. A to je znovuzrození. To je to, co míníme meditací. .. A tak tanči, buď radostný. Není potřeba si dělat starosti a není potřeba pospíchat. Oceán čeká – můžeš si dát načas, ale dej si ten čas s radostí…. Užívej si, tancuj, zpívej a miluj a pak nakonec zmizíš v oceánu. Oceán na tebe čeká…. Každý se jednou stane Buddhou – dnes či zítra…“ Osho

“Tělo je viditelná duše a duše je neviditelné tělo. Tělo a duše od sebe nejsou odděleny, jsou navzájem propojeny, jsou částí jednoho celku. Přijímejte své tělo, milujete své tělo, važte si svého těla, buďte mu vděčni.”  Osho

Chci odebírat

Newsletter

Čtete náš Blogismus? 

Píšeme ho pro vás s láskou a radostí.

“Zdá se, že tanec je jedna z nepronikajících věcí, v nichž člověk vstoupí do harmonie. Tvé tělo, tvá mysl, tvá duše, vše se v tanci harmonizuje. Tanec je jednou z nejduchovnějších věcí, která je. Pokud opravdu tančíš, tak nemůžeš myslet. ”  Osho

V meditaci nebuď nikdy vážný, ale buď upřímný a hravý. Nedělej ji, abys něčeho dosáhl, jenom si jí užívej.”  Osho

„Vize je, když mysl odešla, když je ve stavu ticha a klidu, když není ani malé vzrušení myšlenek. Jezero mysli je naprosto klidné a tiché. Když je mysl naprosto klidná a tichá, můžete vidět – ne skrze mysl, ale ze zcela jiného zdroje.“

Osho

„Tvoje extáze je pohyb směrem k výšinám a tvoje meditace je pohyb směrem do hloubky. A jakmile máš obojí, tvůj život se stává oslavou.“ Osho

„Je potřeba jen trochu bdělosti, abychom uviděli a zjistili, že život je ve skutečnosti ohromným vesmírným smíchem.“  Osho

Translate »