Webinař: UVOLNÍM SE DO PŘÍTOMNOSTI: Večírek s OSHO a tantrickou meditací

Datum / Čas
Date / Time

16/12/20
18:00 - 21:00


Klídek! Uvolni se! Nech to být! Hoď se do pohody!
Kolikrát jsme slyšeli tato slova, která nás nabádají k tomu, abychom se uvolnili a situace neřešili? A asi jsme je i mnohokrát řekli ostatním či sobě. A určitě jsme si často řekli ” jo, jasně.. ale jak?” Jak se uvolnit, když kolem všechno vře a burácí? Jak zastavit myšlenkový trysk, když to musím právě teď vyřešit? Jak se uklidnit? Jak zůstat nad věcí s chladnou hlavou? Kde na to najdu návod?
Ano tyhle věty opravdu nepomáhají, protože nás tlačí ještě do většího stresu. Do napětí, že se neumím uvolnit. A tak roztáčíme zlý kolotoč sebekritiky, sebehodnocení, výčitek a nespokojenosti. Osho, průzkumník lidské duše a mentality přesně věděl kde začít, aby nás pozval do stavu naprostého uvolnění, hluboké relaxace a úplného spočinutí v blažením klidu. Sám tuto cestu prošel a celý svůj život věnoval tomu, aby nám ji též přiblížil.
OSHO aktivní meditace začínají v těle, v části nás, kterou dobře známe a ze které můžeme začít. Vyzvou nás k intenzitě a probudí v nás ohromnou energii, kterou plně prožijeme, což nás vrátí do přítomného okamžiku. Dnešní meditační technika nás vtáhne z rozbouřených periferií našich emocí a myšlenek do hlubin nás samých, až do míst, kde jsme pevní, zakotvení, silní. Do našeho jádra. A pak poznáme to hluboké uvolnění, spočinutí v “teď a tady” a ohromnou vnitřní spokojenost.
Poté pomocí prastaré buddhistické techniky se stanem pozorovatelem toho, co se děje spontánně, samo, bez našeho přičinění. Budeme praktikovat jednoduchou meditaci, která přivedla nejvíce lidí k osvícení, a ve které budeme moci snadno pokračovat i sami kdekoli a kdykoli. A to je teprve začátek….

Na meditaci se připravíme pohybem, tancem, proto si vezmeme pohodlné oblečení a dostatek tekutin. Přijďme s lehkým žaludkem, ať se nám snadněji medituje.

A co meditace v nás rozvíjí?

  • Lásku k tichu, které občerstvuje a hladí.
  • Zvýší se nám citlivost, a tím si obohatíme život o nové nepředstavitelné rozměry.
  • Otevře se nám hlubší dimenze lásky, láska bez podmínek a smluv. Láska je vůní meditace.
  • Odhalíme v sobě schopnost soucitu, duchovní lásky k Existenci a všeho v ní.
  • Vyjasní se nám a povyroste inteligence. Ne ta, co obsahuje půjčené vědomosti, ale ta co vidí skutečnost a chápe ji ve všech souvislostech.
  • Osvobodíme se od závislostí na druhých lidem či věcem, budeme si užívat samotu, zažijeme její blaženost.
  • Odhalíme svou jedinečnost, staneme se skutečně individuálním.
  • Napojíme se na pramen své tvořivosti, který vyšplíchne jako gejzír ukrytý hluboko v nás.

Pokud máte chuť rozvíjet v sobě tyto kvality a najít své odpovědi, připojte se na tento webminař.

Na meditaci se připravíme pohybem, tancem, proto si vezměte pohodlné oblečení a dostatek tekutin. Doporučuji mít lehký žaludek, aby se nám lehčeji meditovalo. Bude nám stačil malý prostor, ve kterém po dobu 3 hodin nebudeme rušeni, kde budeme moct stát, sedět a pak ležet. Nebudeme dělat moc hluku, budeme doprovázeni hudbou.

Večerem a meditacemi provede Sandipa

Kde: online

Cena: 250 Kč

Přihláška a platební detaily

Přihláška je platná po zaslání kurzovného s uvedením názvu semináře

Více informací: Sandipa 775 696 361 nebo sandiketa@gmail.com

Translate »