TANTRICKÝ DECH / TANTRIC BREATH

Datum / Čas
Date / Time

28/03/19 - 31/03/19
17:00 - 7:30

Místo
Place

Centrum Plující oblaka


Organizováno Sacred Chants

TANTRICKÝ DECH

Cesta k našemu vnitřnímu skrytému potenciálu
28.-31.3.2019

Adhiraj Plevris a Pushan Govind
!!! Workshopy jsou v angličtině s tlumočením do češtiny !!!
Tantrické dýchání nám dává emoční svobodu, pomáhá nám vyléčit staré vzpomínky , emoční vzorce, dává nám hluboké spojení s naší přirozeností a vyjadřování naší tvořivé energie.

Už v pradávných dobách bylo známo, že energie se pohybuje a neustále plyne na vlnách dechu, na vlnách proudících od křížové kosti vzhůru až po temeno hlavy a zase zpět dolů. Ve chvíli, kdy je toto plynutí zprůchodněné, tj. zbavené blokád vytvořených různými situacemi v minulosti, můžeme dosáhnout svého plného potenciálu, můžeme zažívat potěšení ze života v těle s každou vlnou nádechu a výdechu. A jako následek tohoto spojení přichází pocity živosti, radosti a jednoty
Tím naprosto nejzásadnějším klíčem k sexuální energii je vědomý rytmický dech. Čím víc dýcháš, tím víc cítíš a tím jsi živější. My většinou dýcháme sotva natolik, abychom přežili, ale ne dost na to, abychom žili naplno. Hluboký dech je branou jak se probudit, vyléčit a získat více svobody.
Dýchání možná nevypadá příliš sexy, ale je klíčem k orgasmickému potěšení. Ženám umožňuje vstup do vlastní síly a mužům přináší schopnost déle vydržet. Naučit se nové a jednoduché způsoby dýchání otevírá mnohé dosud nepoznané možnosti a má mimo jiné také přímý pozitivní vliv na naše zdraví.
Poznáme, jak staré traumatické situace ovlivňují náš život v tuto chvíli a jak jsme si z těchto starých vzpomínek vytvořili systémy přesvědčení a vzorce chování, které omezují projevy našeho života. Jakmile dojde ke znovuotevření a propojení s naším vnitřním hlasem a naší přirozeností, můžeme zase začít v životě prožívat svůj plný potenciál.
Workshop Tantrický dech je vytvořen pro ženy a muže který chtějí:

– Zmírnit stres a stará napětí
– Dynamická cvičení a pohyb pro uvolnění napětí jednotlivých částí těla
– Nastolení mentální, fyzické, emoční a sexuální rovnováhy v sobě jako člověku
– Podpořit otevírání našich částí, čaker nebo energetických center, která neumožňovala volné proudění naší sexuální energie
– Procítit orgasmický potenciál svého těla
-Začít nová cvičení, jež vám přinesou vitalitu a štěstí
-Pustit vše ,co vám brání projevovat vaši skutečnou krásu

Na co se na workshopu můžete těšit:
• Techniky Diamantového dechu, které vám pomohou uvolnit staré napětí a otevřít se novému životu
• Dostanete léčivou podporu skupiny v bezpečném prostoru
• Cestou hravosti a různých rolí prozkoumáte různé energie a emoce
Pomocí dechových cvičení zažehnete svůj vnitřní plamen
• Naučíte se bioenergetické techniky zaměřené na práci s tělem a cvičení, která vám pomohou usadit se ve svém středu a uzemnit, a tím vás podpoří v každodenním životě
-Léčení traumat a hraní rolí za podpory Oshových aktivních meditací nás podpoří na naší cestě k přirozené sexualitě.
• Objevíte přínosy vědomého pohybu a tance, které rozšíří vaši škálu exprese a oslavy života
• Prozkoumáte aktivní meditace nejrůznějších tradic a učení, od buddhistických meditací přes súfijské, tibetské, taoistické, až po tantrické.

Nevynechejte příležitost být součástí tohoto workshopů, které nabízí nesmírně hlubokou cestu.
!! Workshopy jsou v angličtině s tlumočením do češtiny !!


A journey into our inner secret potencial.

The single most important key to sex is conscious rhythmic breathing; the more you breathe the more you feel and the more you come alive. Many of us breathe only enough to survive but not to live fully. Deep breathing is a door to waking up to healing and to more personal freedom.

Breathing doesn’t seem very sexy but it’s the key to orgasmic pleasure and self-empowerment for women and to lasting longer for men. The benefits of learning new, simple ways of breathing are extraordinary and have direct health benefits, too.

Breathing deeply into your belly increases relaxation, decreases tension and stress.

Since ancient times, it is known that energy moves as a flow constant carried by the waves of breathing, the flow goes from the sacrum to the crown and crown sacrum. When this flow is freed from blockages created by past situations we can reach our full potential , we can experience the pleasure living in our body with each respiratory wave. Feelings of liveliness, joy, oneness is the result of this connection.

Tantric breathing is a method that gives us emotional freedom, helps the healing of old memories and unconscious patterns, gives us a profound reconnection with our nature and the free expression of our sexual energy.

In this 4 days seminar, we will focus on creating a safe, protective and supportive space to open up to the experience of tántric breathing . Experiment with different techniques and methods to help us to remove the tensions of the past.
We will support the opening of the segments, chakras or energetic centers that impeded the natural flow of our sexual energy.
We will understand how traumatic situations affect our life in this moment and how out of this past memories we have created a belief system and behavioral patterns that limit our life expression.
Once we have open up again and we have reconnected with our inner voice and nature we have the possibility to live in our full potential in life.

Tools :

The diamond breathing, conscious touch, conscious movement, dance, exercise bioenergetics, trauma healing, roll plays and the base and the support of the Osho Active Meditation will support us on our journey towards our natural sexuality.

In this seminar you will learn and experience:

• Movement and exercises for opening body segments
• Dynamic tensión release exercises
• Diamond breathing and its benefits for mental, physical and emotional health.
• The wave of breathing and the circle of light.
• Experience the orgasmic ability of the body.
• active meditations you can do at home to keep active energy centers

Do not miss the opportunity to participate in the interelated seminars that will provide a profound journey of exploration of yourself and opening to new horizons in your life!