Tanec – Láska – Meditace – Osho aktivní a tantrické meditace / Dance – Love – Meditation – Osho Active and Tantric Meditations

Datum / Čas
Date / Time

29/12/18 - 30/12/18
9:00 - 20:30

Místo
Place

Yoga Shala Karlín


  FOR ENGLISH SCROLL DOWN

 

Intenzivní meditační víkend, kde pomocí OSHO aktivních a tantrických meditací skrze tělo, dech, pohyb dosáhneme vnitřního klidu a objevíme nevyčerpatelný zdroj radosti a lásky. Skvělá příležitost před koncem roku odložit nepotřebné a udělat prostor pro pozvání nového.

Meditace je most z každodenní mysli do našeho skutečného bytí, které je svobodné od toho, co se děje kolem nás. A právě tam se nachází zdroj naší radosti a lásky, kterou pak snadno budeme vnímat, žít a sdílet v našich vztazích.

Máme možnost vyzkoušet a naučit se nové techniky meditací a objevit si tu pravou pro sebe, v které můžeme pokračovat doma individuálně. V semináři se naučíme aktivní OSHO meditace, ke kterým jsou hudební nahrávky a přesné instrukce, které Yatri vyčerpávajícím způsobem představí. Tantrické techniky vycházejí ze slavné knihy Book of Secrets (Kniha tajemství), kde Osho popisuje 112 tantrických technik k upevnění a rozšíření vědomí. Jedná se o prastaré techniky, které mají schopnost transformovat život.

V dopoledních hodinách budeme uvolňovat fyzické a emocionální napětí nastřádáné v každodenním životě. Odložíme ztuhlost, únavu, vztek, strach, bezradnost, smutek, závist… Očištění od tíživých emocí nám umožní zažít hluboké uvolnění a klid. Následně tento prostor našeho vnitřního klidu prozkoumáme a odhalíme bloky, které nám k němu cestu zavírají a prostřednictvím tance a sdílení vstoupíme do radosti, smíchu a lásky. Vedené tantrické meditace inspirované Oshem a Knihou tajemství budou prohlubovat a upevňovat přirozený milující stav v tiché dimenzi našeho bytí. Dny završíme meditací Večerní setkání.

Meditace nám představí a povede Prem Yatri, který svůj život věnuje meditaci, sebepoznání a sdílení toho, co nasál během mnohaletých pobytů s v OSHO meditačních komunitách a let strávených v přítomnosti Osha. Kombinace Yatriho lásky, celoživotního studia vědomí a mnohaleté hluboké zkušenosti s meditací, kterou miluje sdílet v lehké a hravé atmosféře, umožňuje každému ochutnat stav za myslí, stav skutečného pravého bytíYatriho videopozvánka je níže.

Kde: Praha
Cena: 2600 Kč při platbě do 30.11., po tomto datu je 3200 Kč. Účastnici minulých meditačních kempů mají slevu 400 Kč. Sleva 400 Kč pro každého platí i při přihlášení dvou osob zároveň.
Na místě je možné přespat ve vlastním spacáku za 100 Kč.

Přihlásit se  Video pozvánka

Přihláška je platná po zaslání kurzovného na 670100-2202843312/6210 s uvedením názvu semináře

Více informací: Sandipa 775 696 361 nebo sandiketa@gmail.com
Těšíme se Yatri, Sandipa a OSHO Love Praha Ha Ha


An intensive meditation weekend where we will use and learn active and tantric meditations using our body, breath, and movement to reach inner peace and discover unlimited source of joy and love. Great opportunity to drop unnecesary and make space to invite new.

Meditation is a bridge from our everyday mind into our real being which is free from happening around us. And there is the source of our joy and love which we will be able to feel easily and share it in our relationships.

An opportunity to try different meditation techniques, to learn them well and to practice them later home individually.

During morning hours we will release physical and emotional stress gathered in our daily life. We clean ourselves from stiffness, tiredness, anger, fear, hopelessness, sadness, envy. The cleansing of heavy emotions will lead us into deep relaxation and experiencing silence and inner peace.
Then we will explore that space of our true reality event deeper, we unfold the blocks and obstacles which do not allow us life our potential fully. Through dance and sharing we will enter in joy, sharing love and laughter.
Guided tantric meditation introduced by Osho and described in the Book of Secret will deepen and strenghten our natural loving state in silente dimension of our being.
The days will be competed by meditation of Evening Meeting.

Meditation camp wil be facilitated by Prem Yatri, who trained as Meditator Leader in the Multiversity in Puna – India. He dedicates his life to meditation, selfdiscovery and sharing his experiences from OSHO meditative communities and his years spent in presence of enlightened master Osho. Combination of his experinces, deep love for meditation, his natural playfulness, joy and passion for sharing with frineds provides safe and easy ground for everybody to enter into real truth of himselfwhere he connects with no-mind space and his sources of love, joy and laughter.

Price: 2600 CZK before November 30, after 3200 CZK. There is discount of 400 CZK for those who already participated in meditation camps with Yatri or for registration of two persons.
There is also possibility to sleep in the venue for 100 CZK in own sleeping bag.

Sign in Video invitation

Registration is valid with payment into bank account: 670100/2202843312/6210,  (IBAN: CZ56 6210 6701 0022 0284 3312, BIC: BREXCZPPXXX).

More info: Sandipa: 775 696 361  or sandiketa@gmail.com
Looking forward Yatri, Sandipa and OSHO Praha Ha Ha

Translate »