OSVĚŽÍM SE V OCEÁNU: Večírek s OSHO meditacemi

Datum / Čas
Date / Time

08/07/20
18:00 - 21:00

Místo
Place

Maitrea


Jsme uprostřed léta, užíváme si horka a ochlazujících koupelí a nápojů. A to je krásná příležitost zažít si horko i schlazení nejen na úrovni těla, ale i hlouběji v nás, ve středu našeho pravého Já. Jak to ale provést?

Úplně tou nejjednodušší a nejpřirozenější meditační technikou, která je nám všem dostupná. Stačí přijmout lahodný zvuk do těla a tělo nechat rozhoupat na vlnách oceánu, zcela jak mu je libo. Pohyb – tanec je tím nejharmoničtějším způsobem, jak být v kontaktu sám se sebou, jak vnímat vášně uvnitř sebe a jak je nechat rozproudit. Pak už jen umožnit tělu této vášni dát formu – spontánním pohybem, který nevychází z nějaké mentální přípravy, ale naopak se tvoří sám a my ho jen pozorujeme a divíme se nad tou moudrostí a krásou.
A když poznáme formu, dovolíme si vstoupit do hlubších vod oceánu, našeho vědomí, kde forma už přestává existovat, kde se tanečník rozpouští a zůstává jen tanec. A když se zcela rozpustí rozdíl mezi tanečníkem a tancem, pak přichází meditace. A my jsme osvěženi v tekutém koktejlu radosti, vitality a lehkosti.

Osho, duchovní mistr a vědec lidského vědomí nás povzbuzuje k takovéto zkušenosti, protože ví, že pro moderního člověka je to nejpřirozenější způsob, jak vstoupit do meditace, jak se osvobodit od napětí a objevit tak v sobě znovu intuici, schopnost vhledů a umění regenerace. Odlehčení od napětí, která si sbíráme v denním životě, nám umožní se cítit opět svobodní v našem těle, dovolí to naší mysli expandovat za své limitace a otevře srdce a ducha k vyšším poznáním.
V meditačním večírku pomocí OSHO meditace pozveme tekutost do celého těla a tantrickou meditací vstoupíme do tichých vod oceánu.

Na meditaci se připravíme pohybem, tancem, proto si vezměte pohodlné oblečení a dostatek tekutin.
Přijďte s lehkým žaludkem, ať se vám snadněji medituje.

Večerem a meditacemi provede Sandipa

Na meditaci se připravíme pohybem, tancem, proto si vezměte pohodlné oblečení a dostatek tekutin.

Kde: Maitrea, Praha 1, Týnská ulička 6
Cena: 450 Kč při platbě do 27.6., po tomto datu 550 Kč.

Přihláška a platební detaily

Přihláška je platná po zaslání kurzovného s uvedením názvu semináře

Více informací: Sandipa 775 696 361 nebo sandiketa@gmail.com