OSHO NO-MIND MEDITACE / OSHO NO-MIND MEDITATION

Datum / Čas
Date / Time

05/01/20 - 11/01/20
18:00 - 21:30

Místo
Place

Centrum Plující oblaka


 FOR ENGLISH VERSION SCROLL DOWN

 

7 večerů v jednom týdnu s unikátní léčivou meditací pro současného člověka
výjimečná příležitost vyprázdnit hlavu od starostí a uvolnění těla od napětí
možnost vstoupit do hlubokého a léčivého klidu v každodenním životě

Intenzivní 7večerní meditativní proces, trvající 2 – 3 hodiny denně v jednom týdnu.

Kdy: 5.- 11. ledna 2020 od 18.00 do 21.00 

Skvělá příležitost očistit mysl od zátěží každodenního života a tak vstoupit do hlubokého ticha za myslí.
Díky této meditativní terapii vytvořené Oshem pro moderního člověka, můžeme získat zpět tvořivou nevinnost, klid a vnitřní harmonii, která se pak snadno manifestuje v našich vztazích, akcích a našem prožívání.

 

“Nedovol minulosti nebo budoucnosti se postavit mezi tebe a realitu. Pokud i jen na pár okamžiků se dostaneš do stavu No-Mind (bez mysli) – to je to, o čem je meditace – pak budeš překvapen: náhle budeš v souladu s Existencí…“ Osho

 

OSHO No-Mind je jedna z technik, která nám umožňuje osvobodit se od závislosti na potřebě terapeuta, naučí nás stát se svým vlastním terapeutem a pomoci si sám, vlastními sebe-léčivými schopnostmi. Je unikátní v tom, že léčení nevychází z mysli, která má tisíce triků, jak nás ošálit, ale naopak mysl odložíme stranou a dostaneme se přímo do zdroje našich překážek na cestě radosti, lásky a opravdovosti.
Je to příležitost vymanit se omezení, která jsme posbírali ve svém vývoji a životem ve společnosti protkané strachem a mocí. Můžeme se tak osvobodit a žít život podle svých přání, potřeb a v souladu se smyslem našeho bytí.

Je to technika vhodná pro každého, kdo pravidelně medituje a chce si svou praxi prohloubit nebo pro koho je meditace nová a chtěl by najít k ní cestu.

Proces je sestaven tak, abychom při něm mohli chodit do práce, starat se o rodinu, žít běžným způsobem života … Pomáhá nám tím přivést vnitřní klid a meditaci do našeho běžného života.

OSHO No-Mind provede Yatri certifikovaný facilitátor meditací a meditativních terapií z OSHO Multiversity v indické Puně. Yatri je členem Oshodontické Akademie, experimentující s vyššími stavy Vědomí v Akashických procesech. Je zakladatelem KION energetické analýzy zkoumající účinky meditace na zdraví.

Proces podpoří, zorganizuje a spoluprovede Sandipa. Zkušená ve vedení OSHO meditací, terapeutka a milovnice společného bytí v tichu.

“Osho chce vytvořit syntézu mezi východem a západem k realizaci Nového Člověka (nový způsob bytí). Terapie je západním příspěvkem a meditace východním. Terapie bez meditace nikdy nekončí. Meditace bez terapie je velmi těžkým úkolem k dosažení. Spolu dohromady vytváří pro člověka podmínky k snadnému a kompletnímu sebepoznání. Osho nám tyto Meditativní terapie představil v roce 1988. V roce 1989 jsem prošel No-Mind a Mystickou růži a hned od prvního momentu mi bylo jasné, že to jsou meditace pro současného člověka. Že tak můžeme zažít hluboké stavy vědomí a bytí během pouhého jednoho až tří týdnů. A navíc je to zažíváno s lehkostí, přirozeností a bez úsilí ve srovnání s námahou tradičních způsobů meditace. Tímto procesem už prošlo od roku 1988 mnoho lidi. Je to bezpečné a může to transformovat tvůj život. Nepropásni svou šanci.” Yatri

Cena: 3500 Kč. Cena pro ty, co procesem už u Yatri prošli, chtějí si ho zopakovat a stát se podporou pro ostatní: 2600 Kč.

Přihláška a platební údaje

Pro více informací kontaktujte Sandipu: 775 696 361  nebo sandiketa@gmail.com

Těšíme se na společnou cestu Yatri, Sandipa a OSHO Love Praha Ha Ha

 


„Dont let the past or the future stand between you and reality. And if you can manage even for few moments state of no-mind – thats what meditation is all about – you will be surprised: suddenly you are in rhythm with Existence “ Osho

Great opportunity to visit Prague, to explore its beauty and in the evenings to explore oneself in deep proces of cleansing and meditation.

An intense 7 days process for two to three hours a day designed by Osho, to clean rubbish from the mind and to enter the silence of no-mind, daily from 6 to 9 pm.

No-Mind is an opportunity to regain our innocence, clarity, creativity and inner silence.
It is suitable for everyone who meditate daily or are new to meditation. It is an opportunity to move out of the limits of the past and start a new way of life.

When: January, 5 – 11, 2020, 6 – 9:30 pm

Facilitated by Yatri and supported by Sandipa
Prem Yatri is trained as Meditator Leader in the Multiversity in Poona – India. He is part of the Oshodontics Academy experimenting with High Conscious States in the Akashic Processes.
Founder of KION Energy Analysis. Using the photos of the Bio-Energy to understand the effects of the Meditations in the healing dimension.

Price 3500 CZK (135 euro). Discount for those who already participated in OSHO No-Mind with Yatri and want to became supporter: price is 2600 CZK.

Sign in and payment details

We can help with booking of accomodation and all travel information. For more info call Sandipa: +420 775 696 361 or email: sandiketa@gmail.com

Looking forward Yatri, Sandipa and OSHO Love Praha Ha Ha

Translate »