OSHO Meditační mejdan No. 9 / OSHO Meditation Party No. 9

Datum / Čas
Date / Time

01/09/18
13:00 - 22:00

Místo
Place

Dance Lab


 THE EVENT WILL BE TRANSLATED INTO ENGLISH  – FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Srdečně vás zveme na 9. ze série jednodenních Meditačních mejdanů, které pravidelně pořádáme.

A co nás tam čeká….

OSHO meditace, tanec, hodování, potkávání se v tichu i oslavě, sdílení s přáteli,…. prostě sobotní Zorba-Buddha…:)

„Tvoje extáze je pohyb směrem k výšinám a tvoje meditace je pohyb směrem do hloubky. A jakmile máš obojí, tvůj život se stává oslavou.“ Osho

Sraz 13:00

část 1:

13:30 – 14:30 OSHO Dynamická meditace

15:00 – 16:30 taneční setkání v meditaci

část 2:

17:00 – 18:00 OSHO Zvuky v čakrách meditace

18:30 – 20:30 meditace Večerní setkání s Osho

21:00 – 22:00 večeře, tanec a sdílení

 

Pokud nechcete být na mejdanu po celou dobu, máte možnost se zúčastnit jen některých částí. Můžete přijít v těchto časech:

Příchod pro část 1: mezi 16:30 – 16:50 a 18:00 – 18:20

Mimo tyto časy dveře budou zavřeny, abychom mohly hlouběji vstoupit do prostoru meditace.

 

Vstupné:

celý den 500 Kč (pouze odpoledne 250 Kč, pouze večer 350 Kč)

 

Co s sebou:

Pohodlné oblečení (i na převlečení, možnost osprchování je), láhev s pitím, vegetariánské jídlo (večeře) pro sebe a ke sdílení s ostatními, pásku přes oči na dynamičku. Káva a čaje budou zajištěny.

Akce je bez alkoholu a jiných drog.

Na akci se předem registrujte

Není potřeba mít žádné předešlé zkušenosti s meditacemi. Obědvejte jen lehce, bude dynamická meditace.

V případě dotazů pište na oshopraha@gmail.com nebo volejte 775 696 361  Sandipa

 

Těšíme se na vás a společné meditování.

Nadeen a Sandipa

 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.Welcome to the Meditation Party Volume 9 which we organise on regular basis.

Except for OSHO meditations, we will also dance, share vegetarian food, meeti in silence and celebration, share with friends,……simply Saturday Zorba the Buddha…:)

„Your ecstasy is a movement towards the height and your meditation is a movement towards the depth. And once you have both, your life becomes a celebration.“ Osho

Meeting at 1:00 pm

Part 1

1:30 – 2:30 OSHO Dynamic meditation

3 – 4:30 OSHO dance meeting in meditation

Part 2

5 – 6 pm OSHO Chakra sound meditation

6:30 – 8:30 pm Evening meeting with osho

9 – 10 pm dinner, dance and sharing

 

You can stay with us all day or just for some parts. You can come and ring the bell in following times:

Entry for the second part 4:30 – 4:50 a 6 – 6:20 pm

Please ring the bell just in these times, during meditations the door is closed.

 

Entry fee:

for whole day: 500 CZK (just  afternoon 250CZK, just evening 350 Kč)

What to take with:

Comfortable clothes to be able to get changed in case you get sweaty (showers are also available), bottle with liquids, vegetarian food for yourself (dinner) and for sharing with others, and blindfold for Dynamic meditation. Teas and coffee will be provided.

The event is without alcohol or any other drugs.

Register in advance for the event

No previous experience with meditation needed. Instructions for the meditation will be given right before the meditation starts. Have only light luncht, there will be dynamic meditation.

In case of questions write to oshopraha@gmail.com or call to 775 696 361 Sandipa

Looking forward to meditate together

Nadeen and Sandipa

 

REGISTRATION FORM

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.