OSHO MEDITAČNÍ MEJDAN No. 14 / OSHO MEDITATION PARTY No. 14

Datum / Čas
Date / Time

25/05/19
14:30 - 22:00

Místo
Place

Gymnázium Duhovka


 THE EVENT WILL BE TRANSLATED IN ENGLISH  – FOR ENGLISH SCROLL DOWN

 

Srdečně vás zveme na 14. ze série jednodenních Meditačních mejdanů, které pravidelně pořádáme.
A co nás tam čeká….
Den plný revolučních OSHO meditací, které vyrostly na vědeckém přístupu k lidské zkušenosti. Jsou ideální pro současného člověka, který žije v dnešní rychlé a stresu plné době. OSHO meditace nabízejí jednoduchý a přirozený způsob, jak se zbavit napětí, ztišit mysl a poté přirozeně relaxovat. Meditační mejdan je den plný meditací, tance, sdílení a oslavy. To vše v hravé atmosféře a lehkosti.

 

V meditaci nebuď nikdy vážný, ale buď upřímný a hravý. Nedělej ji, abys něčeho dosáhl, jenom si jí užívej. Osho

 

Dveře budou otevřené už od 14:30. Přijďte nejpozději do 14:45. 
Program: 
část 1:
15:00 – 18:00 OSHO No Dimension meditace + OSHO Nataraj meditace
18:00 – 18:45 sdílená večeře ze společných dobrot
část 2:
19:00 – 22:00 OSHO Gourishankar meditace + OSHO Devavani meditace
 
Proč přijít aneb blahodárné účinky OSHO meditací:

  • Revitalizace energie a sil
  • Uvolnění od napětí a stresu
  • Odstup od upovídané mysli
  • Ponoření se do vlastního ticha
  • Probuzení živosti, citlivosti a všímavosti
  • Rozvoj tvořivosti
Pokud nechcete být na mejdanu po celou dobu, máte možnost se zúčastnit jen některých částí. Můžete přijít v těchto časech:
Příchod pro část 2: 18:15 – 18:45
Mimo tyto časy dveře budou zavřeny, abychom mohli hlouběji vstoupit do prostoru meditace.

 

Vstupné:
celý den 400 Kč (jednotlivé části 250 Kč)

 

Co s sebou:
Pohodlné oblečení (i na převlečení, možnost osprchování je), láhev s pitím, vegetariánské občerstvení pro sebe a ke sdílení s ostatními, pásku přes oči (na místě možnost koupit za 100 Kč). Čaje budou zajištěny. Jógamatky a polštářky jsou na místě. Vezměte si sebou případně šál nebo deku na přikrytí.
Akce je bez alkoholu a jiných drog.

 

Na akci se předem registrujte
Není potřeba mít žádné předešlé zkušenosti s meditacemi.

 

V případě dotazů pište na oshopraha@gmail.com nebo volejte 601 130 789 Nadeen nebo 775 696 361 Sandipa

 

Těšíme se na vás a společné meditování.
Nadeen, Sandipa a OSHO Love Praha Ha Ha

 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Welcome to the OSHO Meditation Party No.14 which we organise on regular basis.

 

Day full of revolutionary OSHO meditations which grew on the scientific basis of human experience. They are ideal for modern man who lives in fast and stresfull time. OSHO meditation offers
simple and natural way, how to release stress, calm down your mind and than naturally relax. Meditatition part is day full of medatitation, dance, sharing and celebration. Thats all in playful and easy atmosphere.

 

Doors open from 14:30. Come latest 14:45. 

 

Program: 
part 1:
15:00 – 18:00 OSHO No Dimension meditation + OSHO Nataraj meditation
18:00 – 18:45 dinner from shared goodies
third part 2:
19:00 – 22:00 OSHO Gourishankar meditation + OSHO Devavani meditation

 

You can stay with us all day or just for some parts. You can come and ring the bell in following times:
Entry for the  part 2: 18:15 – 18:45
Please ring the phone just in these times, during meditations the door is closed.

 

Entry fee:
for whole day: 400 CZK (separate parts 250 CZK)

 

What to take with:
Comfortable clothes to be able to get changed in case you get sweaty (showers are also available), bottle with liquids, vegetarian food for yourself and for sharing with others, and blindfold. Available to buy for 100 CZK). Yogamats and meditation coushins are at disposal. Take sth to cover up if you feel, like scarf or blanket.
Teas will be provided.
The event is without alcohol or any other drugs.

 

Register in advance for the event
No previous experience with meditation needed. Instructions for the meditation will be given right before the meditation starts.

 

In case of questions write to oshopraha@gmail.com or call to 601 130 789 Nadeen or 775 696 361 Sandipa

 

Looking forward to meditate together
Nadeen, Sandipa and OSHO Love Praha Ha Ha

 

REGISTRATION FORM

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.


 

 

Translate »