OSHO MEDITAČNÍ MEJDAN No. 13 / OSHO MEDITATION PARTY No. 13

Datum / Čas
Date / Time

14/04/19
11:00 - 22:00

Místo
Place

Gymnázium Duhovka


 THE EVENT WILL BE TRANSLATED INTO ENGLISH  – FOR ENGLISH SCROLL DOWN

 

Srdečně vás zveme na 13. ze série jednodenních Meditačních mejdanů, které pravidelně pořádáme.
A co nás tam čeká….
Den plný revolučních OSHO meditací, které vyrostly na vědeckém přístupu k lidské zkušenosti. Jsou ideální pro současného člověka, který žije v dnešní rychlé a stresu plné době. OSHO meditace nabízejí jednoduchý a přirozený způsob, jak se zbavit napětí, ztišit mysl a poté přirozeně relaxovat. Meditační mejdan je den plný meditací, tance, sdílení a oslavy. To vše v hravé atmosféře a lehkosti.
V tomhle meditačním mejdanu se zaměříme na Čakry (energetická centra) a jejich vyladění, prodýchání, aktivaci a harmonizaci.
V meditaci nebuď nikdy vážný, ale buď upřímný a hravý. Nedělej ji, abys něčeho dosáhl, jenom si jí užívej. Osho
Sraz v 11:00
Program: 
část 1:
11:30 – 13:00 OSHO Dynamická meditace
13:30 – 14:30 OSHO Zvučení do čaker
část 2:
15:30 – 16:30 OSHO Dýchání do čaker/Tanec Čaker
17:00 – 18:15 OSHO Kundalini meditace
část 3:
18:30 – 20:30 meditace OSHO Večerní setkání
20:30 – 21:30 večeře, tanec a sdílení

Proč přijít aneb blahodárné účinky OSHO meditací:

  • Revitalizace energie a sil
  • Uvolnění od napětí a stresu
  • Odstup od upovídané mysli
  • Ponoření se do vlastního ticha
  • Probuzení živosti, citlivosti a všímavosti
  • Rozvoj tvořivosti
Pokud nechcete být na mejdanu po celou dobu, máte možnost se zúčastnit jen některých částí. Můžete přijít v těchto časech:
Příchod pro část 2: mezi 15:00 a 15:20, pro část 3: 18:20 – 18:30
Mimo tyto časy dveře budou zavřeny, abychom mohly hlouběji vstoupit do prostoru meditace.
Vstupné:
celý den 650 Kč (jednotlivé části 250 Kč)
Co s sebou:
Pohodlné oblečení (i na převlečení, možnost osprchování je), láhev s pitím, vegetariánské jídlo (večeře) pro sebe a ke sdílení s ostatními, pásku přes oči na dynamičku. Káva a čaje budou zajištěny.Jogamatky a polstarky jsou na miste. Vemte si sebou pripadne sal nebo deku na prykryti.
Akce je bez alkoholu a jiných drog.
Na akci se předem registrujte
Není potřeba mít žádné předešlé zkušenosti s meditacemi. Snídejte jen lehce, bude dynamická meditace.
V případě dotazů pište na oshopraha@gmail.com nebo volejte 601 130 789 Nadeen nebo 775 696 361 Sandipa

 

Těšíme se na vás a společné meditování.
Nadeen, Sandipa a OSHO Love Praha Ha Ha

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Welcome to the Meditation Party No.13 which we organise on regular basis.
Day full of revolutionary OSHO meditations which grew on the scientific basis of human experience. They are ideal for modern man who lives in fast and stresfull time. OSHO meditation offers
simple and natural way, how to release stress, calm down your mind and than naturally relax. Meditatition part is day full of medatitatino, dance, sharing and celebration. Thats all in playful and easy atmosphere.
In this meditation pary we focus on Chakras (energy centers) and its tunning, breating in, activation and harmonization.
Meeting at 11:00 pm
Part 1
11:30 – 13:00 OSHO Dynamic meditation
13:30 – 14:30 OSHO Chakra sounds
Part 2:
15:30 – 16:30 OSHO Chakra breathing/Chakra Dance
17:00 – 18:15 OSHO Kundalini meditation
Part 3:
18:30 – 20:30 OSHO Evening meeting
20:30 – 21:30 dinner, dance and sharing
You can stay with us all day or just for some parts. You can come and ring the bell in following times:
Entry for the second part 15:00 a 15:30, for the third part: 18:20 – 18:30
Please ring the bell just in these times, during meditations the door is closed.
Entry fee:
for whole day: 650 CZK (separate parts 250 CZK)
What to take with:
Comfortable clothes to be able to get changed in case you get sweaty (showers are also available), bottle with liquids, vegetarian food for yourself (dinner) and for sharing with others, and blindfold for Dynamic meditation. Teas will be provided.
The event is without alcohol or any other drugs.
Register in advance for the event
No previous experience with meditation needed. Instructions for the meditation will be given right before the meditation starts. Have only light breakfast, there will be Dynamic meditation.

 

In case of questions write to oshopraha@gmail.com or call to 601 130 789 Nadeen or 775 696 361 Sandipa

 

Looking forward to meditate together
Nadeen, Sandipa and OSHO Love Praha Ha Ha

 

REGISTRATION FORM

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.