OSHO Meditační mejdan No. 10 / OSHO Meditation Party No. 10

Datum / Čas
Date / Time

13/10/18
11:00 - 22:00

Místo
Place

Dance Lab


 THE EVENT WILL BE TRANSLATED INTO ENGLISH  – FOR ENGLISH SCROLL DOWN

 

Srdečně vás zveme na 10. ze série jednodenních Meditačních mejdanů, které pravidelně pořádáme.
A co nás tam čeká….
OSHO meditace, tanec, hodování, potkávání se v tichu i oslavě, sdílení s přáteli,…. prostě sobotní Zorba-Buddha…:)
 
„Tvoje extáze je pohyb směrem k výšinám a tvoje meditace je pohyb směrem do hloubky. A jakmile máš obojí, tvůj život se stává oslavou.“ Osho
 
Sraz 11:00
 
část 1:
 
11:30 – 13:00 OSHO Dynamická meditace
13:30 – 14:30 Tantrická meditace z Book of Secret
 
část 2:
 
15:30 – 16:30 OSHO meditace Dýchání do čaker
17:00 – 18:15 OSHO Kundalini meditace
 
část 3:
 
18:30 – 20:30 meditace Večerní setkání s Osho
20:30 – 22:00 meditace v tanci a sdílená večeře
 
Pokud nechcete být na mejdanu po celou dobu, máte možnost se zúčastnit jen některých částí. Můžete přijít v těchto časech:
Příchod pro část 2: mezi 15:00 a 15:30, pro část 3: 18:20 – 18:30
Mimo tyto časy dveře budou zavřeny, abychom mohly hlouběji vstoupit do prostoru meditace.
 
Vstupné:
celý den 650 Kč (jednotlivé části 250 Kč)
 
Co s sebou:
Pohodlné oblečení (i na převlečení, možnost osprchování je), láhev s pitím, vegetariánské jídlo (večeře) pro sebe a ke sdílení s ostatními, pásku přes oči na dynamičku. Káva a čaje budou zajištěny.
Akce je bez alkoholu a jiných drog.
Na akci se předem registrujte
Není potřeba mít žádné předešlé zkušenosti s meditacemi. Snídejte jen lehce, bude dynamická meditace.
 
V případě dotazů pište na oshopraha@gmail.com nebo volejte 775 696 361 Sandipa
Těšíme se na vás a společné meditování.
Sandipa a OSHO Love Praha Ha Ha

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————–
  Welcome to the Meditation Party No.10 which we organise on regular basis.
 
Except for OSHO meditations, we will also dance, share vegetarian food, meeti in silence and celebration, share with friends,……simply Saturday Zorba the Buddha…:)
 
„Your ecstasy is a movement towards the height and your meditation is a movement towards the depth. And once you have both, your life becomes a celebration.“ Osho
 
Meeting at 11:00 pm
 
Part 1
 
11:30 – 13:00 OSHO Dynamic meditation
13:30 – 14:30 Tantric meditation from the Book of Secret
 
Part 2:
 
15:30 – 16:30 OSHO Chakra breathing meditation
17:00 – 18:15 OSHO Kundalini meditation
 
Part 3:
 
18:30 – 20:30 Evening meeting with Osho meditation
20:30 – 22:00 Dance meditation and shared dinner
 
You can stay with us all day or just for some parts. You can come and ring the bell in following times:
Entry for the second part 15:00 a 15:30, for the third part: 18:20 – 18:30
Please ring the bell just in these times, during meditations the door is closed.
 
Entry fee:
for whole day: 650 CZK (separate parts 250 CZK)
 
What to take with:
Comfortable clothes to be able to get changed in case you get sweaty (showers are also available), bottle with liquids, vegetarian food for yourself (dinner) and for sharing with others, and blindfold for Dynamic meditation. Teas will be provided.
The event is without alcohol or any other drugs.
Register in advance for the event
No previous experience with meditation needed. Instructions for the meditation will be given right before the meditation starts. Have only light breakfast, there will be Dynamic meditation.

 

In case of questions write to oshopraha@gmail.com or call to 775 696 361 Sandipa
Looking forward to meditate together
Sandipa and OSHO Love Praha Ha Ha

 

REGISTRATION FORM

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.


 

 

Translate »