OSHO Meditační mejdan 4

Datum / Čas
Date / Time

23/09/17
10:00 - 22:00

Místo
Place

Divadlo Kampa


ThE EVENT WILL BE WITH ENGLISH TRANSLATION – FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Srdečně vás zveme na čtvrtý ze série jednodenních Meditačních mejdanů, které pravidelně pořádáme.

A co nás tam čeká….
OSHO meditace, tanec, hodování, potkávání se v tichu i oslavě, sdílení s přáteli,…. prostě sobotní Zorba-Buddha…:)

„Tvoje extáze je pohyb směrem k výšinám a tvoje meditace je pohyb směrem do hloubky. A jakmile máš obojí, tvůj život se stává oslavou.“ – OSHO

Sraz 10:00

část 1:
10:20 – 11:30 OSHO Dynamická meditace
12:00 – 13:15 OSHO Nadabrahma nebo Osho Vipassana v parku
13:15 – 14:15 oběd

část 2:
14:15 – 16:00 Stop dance a meditace OSHO Mandala
16:00 – 16:30 sdílení
16:30 – 17:45 OSHO Kundalini
17:45 – 18:30 společné večeře

část 3:
18:30 – 20:30 meditace Večerní setkání
20:30 – 22:00 bytí spolu (meditace z knihy Book of Secrets)

Pokud nechcete být na mejdanu po celou dobu, máte možnost se zůčastnit jen některých částí. Můžete přijít v těchto časech:

Příchod pro část 1: mezi 10.00 – 10.15
Příchod pro část 2: mezi 13:30 – 14.15
Příchod pro část 3: mezi 18:00 – 18.25

Mimo tyto časy dveře budou zavřeny, abychom mohly hlouběji vstoupit do prostoru meditace.

Vstupné za celý den: 600 Kč
Jen dopolední, odpolední či večerní část 250 Kč

Co s sebou:

Pohodlné oblečení (i na převlečení, možnost osprchování je), láhev s pitím, vegetariánské jídlo (oběd, svačinka, večeře) pro sebe a ke sdílení s ostatními, doporučujeme také bílé oblečení na meditaci Večerní setkání a pásku přes oči na dynamičku. Káva a čaje budou zajištěny.

Akce je bez alkoholu a jiných drog.

Není nutné se předem hlásit. Není potřeba mít žádné předešlé zkušenosti s meditacemi. Snídejte jen lehce, bude dynamická meditace.

V případě dotazů pište na osholovepraha@gmail.com nebo volejte 601 130 789 Nadeen, 775 696 361 Sandipa nebo 776 746896 Saba

Těšíme se na vás a společné meditování.
Nadeen a Sandipa a Saba


Welcome to the Meditation party No.4 which we do on regular basis.

And what you can expect….

OSHO meditations, dance, degusting, meetings in silence and celebration, sharing with friends,……simply Saturday Zorba the Buddha…:)

“Your ecstasy is a movement towards the height and your meditation is a movement towards the depth. And once you have both, your life becomes a celebration.“ – OSHO

Meeting at 10:00
Part 1
10:20 – 11:30 OSHO Dynamic meditation
12:00 – 13:15 OSHO Nadabrahma or OSHO Vipassana in park
13:15 – 14:15 lunch

Part 2
14:15 – 15:45 Stop dance and OSHO Mandala meditation
16:00 – 16:30 sharing
16:45 – 17:45 OSHO Kundalini
17:45 – 18:30 dinner

Part 3
18:30 – 20:30 OSHO Evening meeting
20:30 – 22:00 being together (meditation from the Book of Secrets)

You can stay with us all day or just for some parts. You can come and ring the bell in following times:

Entry for part 1: 10.00 – 10.15
Entry for part 2: 13:30 – 14.15
Entry for part 3: 18:00 – 18.25

Please ring the bell just in these times, during meditations the door is closed.

Entry fee for whole day: 600 CZK
just morning, afternoon or evening part part 250CZK.

What to take:
Comfortable clothes for exchange ( we have showers), bottle with liquids, vegetarian food for yourself (lunch, dinner) and for sharing with others, we also recommend white clothes for meditation Evening meditation and blindfold for Dynamic meditation. Teas and coffee will be provided.

Event is without alcohol or any other drugs.

It is not necessary to book in advance and no previous experiences with meditation needed. Instruction for the meditation will be given right before the meditation start. Have only light breakfast, will be dynamic meditation.

In case of questions write to osholovepraha@gmail.com or call to 601 130 789 Nadeen, 775 696 361 Sandipa or 776 746 896 Saba

Looking forward to see you and meditate together

Nadeen Sandipa Saba

Translate »