OSHO Love Silvestr 2018 / OSHO Love New Year’s Eve: „no West, no East, we are ONE“

Datum / Čas
Date / Time

31/12/18 - 01/01/19
9:00 - 20:30

Místo
Place

Yoga Shala Karlín


EVENT WILL BE WITH ENGLISH TRANSLATION  –  ENGLISH VERSION

 

Spolu s přáteli z jiných zemí, jiných kultur a jiných jazyků vás zveme na OSHO oslavu začátku roku 2019 s s meditacemi, tancem a bytím spolu.

Ráno začneme velkou společenskou AUM meditací z dílny Humaniversity, kterou povede vídeňský meditující terapeut Vadano se svými kolegy. Připravte se na intenzivní akci plnou emocí, kdy se postupně dostaneme do prostoru, kde můžeme být spolu v tichu.

Během odpoledního programu budete mít možnost ochutnat něco z meditací (OSHO No Mind), který pro vás chystáme na začátek nového roku. Bude též hlasová dílna se zpěvačkou Yamounou z Vídně, kdy náš hlas nás vezme do meditativního prostoru za myslí.

Skrze OSHO Kundaliní meditaci se protančíme do OSHO Večerní meditace, ke kterému nás pozve Yatri z Itálie, meditátor, facilitátor a terapeut Transomatického Dialogu a Akashických procesů.

Poslední den roku 2018 uctíme dobrým vegetariánským jídlem, které si přineseme, nabídneme přátelům a společně ochutnáme. Představíme vám zahraniční OSHO meditační centra, ve kterých jsme žili, pracovali a meditovali a zažijeme nejhravější ze všech meditativních technik OSHO Born Again.

Se starým rokem se rozloučíme půlnoční meditací srdce Atisha s Yatrim.

A pak už jen hurááááááááááááááá do nových začátků s muzikou nejlepšího světového Dj.. Dj Vadano (Rakousko).

Zábava, tanec, sdílení nemusí mít konce. Můžeme hýřit a vířit do rána, či si společně ustlat v Yoga Shala a ráno Nového roku přivítat radostnou OSHO Dynamickou meditací. První den roku 2019 strávíme společným výletem do přírody. A první večer nového roku se můžeme propojit s Osho v prostoru meditace (Evening Meeting meditace)

Vše zajišťují a obklopují Sandipa a Nadeen z OSHO Love Praha Ha Ha.

Program:

Pondělí 31.12.
9:00 otevření dveří a vítání přátel v Yoga Shala

9:30 – 12:30 velká společenská meditace AUM (Vadano a vídenští přátelé)

12:30 – 13:30 společný oběd

14:00 – 15:00 Gibberish meditace

15:30 – 16:30 Hlasová dílna s Yamounou

17:00 – 18:00 OSHO Kundalini meditace (Sandipa)

18:20 – 20:15 Meditace Večerní setkání s Osho (Yatri)

20:30 – 22:15 hostina, sdílení, představení OSHO meditačních center ve světě (Sandipa, Nadeen, Yatri)

22:30 – 23:15 Born again meditace (Nadeen)

23:30 : 00:15 Půlnoční meditace srdce Atisha (Yatri)

Úterý 1.1.
Popůlnoční zábava: hudba, tanec, přátelství, radost…(Dj Vadano)

08:00 – 9:00 OSHO Dynamická meditace (Nadeen)

09:15 snídaně z vlastních zásob

10:30 společný výlet do přírody

18:20 – 20:15 Meditace Večerní setkání s Osho (Yatri)

Další podrobnosti:
Akce je bez alkoholu i jiných drog. V Yoga Shala je i kuchyňka, sprchy a šatny. Přineste si vegetariánské občerstvení ke sdílení s ostatními meditujícími, pohodlné oblečení pro pohyb a k převlečení. Bílé oblečení na večerní meditaci. Možné přespání na místě ve vlastních spacákách, jógové karimatky jsou k dispozici. sprchy jednoduchá kuchyňka k mání. Kdo chce, může už přespat už z neděle na pondělí za 400 Kč.

Vstupné:
celé dva dny: 1400 Kč
pouze jeden jen 31.12 1200 Kč
pouze dopolední AUM 500 Kč
od 14:00 800 Kč
přespání 200 Kč
úterní ranní OSHO Dynamická meditace 150 Kč
úterní večerní meditace Evening meeting 150 Kč

Ke karavaně v pohybu :) se můžete připojit až druhý den na výlet. Sraz v 11:00 na Hlavním  nádraží u pokladen.. Děti i zvířátka všeho druhu jsou vítány.

Prosíme o registraci, místa jsou omezená. 🙂

Těšíme se na vás i na nás

🙂 Nadeen a Sandipa 🙂 OSHO Love Praha Ha Ha

Přihlásit se

 


Together with friends from different countries, different cultures and different languages we invite you for OSHO celebration of the beginning of 2019 with meditations, dance and being together..

In the morning we will start with big social AUM meditation from Humaniversity, which will be facilitated by Vadano with colleagues from Vienna. Be ready for an intense action, full of emotions, where we get step-by-step do the space where we can be together in silence.

After we will enjoy in NO Mind meditation and voice workshop with Austrian singer Yamouna

Through OSHO Kundaliní meditation we will dance to the Evening Meeting with Osho which will be introduced by Yatri from Italy, a meditator, facilitator and therapist of Transomatic Dialogue and Akashic processes.

We will worship last day of year 2018 with the feast of vegetarian food, which we will all bring, offer and taste together with friends. We will also share our experiences from OSHO meditation centres in different countries and present them. After dinner we invite you to experience the most playful meditation Born Again.

We say Goodbye to previous year with midnight Atisha Heart meditation of Heart with Yatri.

A then whoooooooopíííííííííí to the new beginnings with music and world best Dj…Dj Vadano from Austria.
Fun and dance, sharing without end. We can whirl and twirl till the morning or we can sleep directly at Yoga Shala and morning of New Year welcome with joyous OSHO Dynamic meditation. First day of 2019 we go for the trip to nature.

All surrounds and manage Sandipa and Nadeen from OSHO Love Praha Ha Ha

„Celebration is the foundation of my way of living – not renunciation but rejoicing. Rejoice in all the beauties, all the joys, all that life offers, because this whole life is a gift of God. To me, life and God are synonymous. In fact, life is a far better word than the word “God.” It is only a philosophical term, while life is real, existential. The word „God“ exists only in scriptures. It is a word, a mere word. Life is within you and without you – in the trees, in the clouds, in the stars. This whole existence is a dance of life. Love life. Live your life totally, be drunk with the divine through life. I am in tremendous love with life, hence I teach celebration. Everything has to be celebrated; everything has to be lived, loved. To me nothing is mundane and nothing is sacred. All is sacred, from the lowest rung of the ladder to the highest rung. It is the same ladder: from the body to the soul, from the physical to the spiritual, from sex to samadhi – everything is divine!“ Osho

Schedule:

Monday 31.12.

9:00 opening the door and welcoming friends in Shala

9:30 – 12:30 big social meditation AUM (Vadano and Vienna friends)

12:30 – 13:30 lunch together

14:00  – 15:00 Gibberish meditation

15:30 – 16:30 Voice workshop (Yamouna)

17:00  – 18:00 OSHO Kundalini meditation (Sandipa)

18:20 – 20:15 OSHO Evening Meeting (Yatri)

20:30 – 22:15 feast, sharing, introducing OSHO Meditation centers around the world – Miasto, Afroz, Pune (Nadeen,Sandipa,Yatri)

22:30 – 23:15 Born again meditace (Nadeen)

23:30 Midnight Atisha Heart meditation (Yatri)

Tuesday 1.1.
After midnight entertainment: music, dance, friendship, joy…(Dj.Vadano)

08:00 – 9:00 OSHO Dynamic meditation (Nadeen)

09:15 breakfast from own supply

10:30 departure for expedition to Bohemian nature

18:20 – 20:15 Evening meeting with Osho meditation (Yatri)

Details: Party is alcohol and drug free, we will share our vegetarian food. Bring cloths for change. White cloth for Evening meeting. There is shower. Who will be sleeping, bring sleeping bag or blanket, yoga mats are available. Showers and basic kitchen can be used. There is possibility to sleep the night before, from Sunday Dec 30th for the fee of 400 CZK

Entry fee:

whole two days 1400 CZK
only one day Dec 31st 1200 CZK
only AUM 500 CZK
from 14:00 800 CZK
sleeping 200 CZK
Tuesday morning OSHO Dynamic meditation 150 CZK
Tuesday evening meditation Evening meeting 150 CZK

You can join this caravan in motion :) next day for the trip. Meeting at 10:45 at Masarykovo train station. Children and animals of all kind warmly welcome.

We kindly ask for registration in advance, capacity is limited. 🙂

Looking forward on you, on us.

🙂 Nadeen a Sandipa 🙂 OSHO Love Praha Ha Ha

Sign in

Translate »