OSHO LETNÍ MEDITAČNÍ KEMP / OSHO SUMMER MEDITATION CAMP

Datum / Čas
Date / Time

27/07/19 - 29/07/19
8:30 - 18:00

Místo
Place

Therapiezentrum Hyrtlgasse


 FOR ENGLISH SCROLL DOWN

 

Léto vrcholí a my vás také zveme k vyvrcholení. Víkend plný meditací nás vynese do výšin našeho vědomí. Nasedneme na lanovku tance a pohybu, a pomocí smíchu, bytí spolu a uvolněné radosti se budeme dostávat ještě výš. A pak už jen přeskočíme na vrcholky rakouských Alp, takže i naše tělo doběhne naše vědomí v těch výškách. A jak se tam spolu potkají, spojí se do blaženého stavu TADY a TEĎ.

“Vážnost je nemoc, není to užitečný nástroj. Vede ke smrti, ne k věčnému životu. Život je hravost, zábava, protože celá existence je obrovský cirkus. Celý je to zábava – všechny ty barvy květin, tolik nádherných zvířat, ptáku, mraků a bez účelu; neslouží žádnému účelu. Život nemá žádný cíl. Život je hrou sám o sobě. Je to naprostá hojnost energie, překypující energie – existence expanduje.”  Osho

Víkend plný OSHO meditací, tantrických a zenových meditací v nádherném prostředí vídeňského meditačního a divadelního centra. Běhen soboty a neděle tým zkušených facilitátorů představí mnoho technik, které si osvojíte s lehkostí. Meditacemi provedou Yatri, Sandipa, Vadano, Yamouna a Nadeen.

 

Meditační program v sobotu i neděli:

8:30 – 12:30
14:00 – 18:00
18:30 – 20:30

CENA:

meditační kemp a výlet – tři dny: 80 euro
jen jeden den: 50 euro

Začínáme v sobotu brzo ráno v 8:30, takže doporučujeme přijet v pátek večer. Meditační kemp skončí v neděli večer ve 20:30, ale tím jízda ještě nekončí. V pondělí ráno se společně vydáme zdolat vrcholky rakouských Alp, takže s sebou pohodlnou horskou obuv, vhodné oblečení, případně i nepromokavé. Ale objednáváme slunce, takže spíše sluneční brýle.
Výprava se vrátí v pondělí večer do centra ve Vídni (20 hod.). Také určitě bude možnost prohlídnout si krásy Vídeňské a ochutnat famózní Wiener Apfelstrudel 🙂

Všichni vymeditovaní a vyklidnění a úúúúplně spokojení jak ta KRÁVA rakouská.

Připravte se na meditační jízdu, takže s sebou pohodlné oblečení na převlečení, láhev na vodu, pásky na oči. Plné nasazení a náruživost pro meditace. V centru je možné přespat ve vlastních spacácích. Matrace jsou k dispozici. Nocležné je v rámci kurzovného. V centru bude k dispozici čaj a kohoutková voda, obědy a večeře bude společně objednávat u indických kuchařů. Snídaně si každý zařizuje sám.

Seminář bude probíhat v anglické jazyce s překladem do češtiny a němčiny. Možno se domluvit na společné cestě auty či vlakem.

Zájemci, prosím, hlašte se níže a pokud máte dotazy, pište na oshopraha@gmail.com či naše telefonní čísla.

Těšíme se na společné zážitky v kruhu meditujících a tančících přátel.
OSHO Love Praha a přátelé

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.


Summer is coming to its peak. Weekend full of meditations will lift you to the peaks of your conciousness. We will get on cableway of your dance and movement and with the help of laughter, being together and relaxed joy we gonna move even higher. And than we will jump to the hights of Austrian Alps, so that our body will meet our conciousness at that hights. And as they meet, they will merge into blissful state of HERE and NOW.

“Seriousness is sickness, it is not a device. It leads to death, not to eternal life. Life is playfulness, fun, because the whole existence is a tremendous circus. It is all fun ― all the colors of the flowers, so many beautiful animals, birds, clouds, and for no purpose; they don´t serve any purpose. There is no goal to life. Life is a play unto itself. It is sheer abundance of energy, overflowing energy ― existence goes on expanding.”  Osho

 

Weekend full of OSHO, Tantric and ZEN meditations in the beautiful environment of Vienna meditation center and theatre. During Saturday and Sunday a team of experienced facilitators will introduce many techniques which you will learn easily. Meditations will be facilitated by Yatri, Sandipa, Nadeen, Vadano a Yamouna

Meditation timing for Saturday and Sunday:

8:30 – 12:30
14:00 – 18:00
18:30 – 20:30

PRICE:  

med camp and trip – three days: 80 euro
only one day: 50 euro

We start Saturday early morning at 8:30, so we recommend to come on Friday evening. Meditation camp will finish on Sunday at 20:30 but the journey doesnt stop here. In the Monday morning we will go to climb hights of Austrian Alps, so take with yourself a comfortable horse shoes, proper clothes, waterproof. But we order sun, so better sunglasses 🙂 Group will come back to the center of Wiena at around 20:00. And of course there will be opportunity to see beautiful Vienna and taste famous Wiener Apfelstrudel 🙂

All in beatiful meditation space, relaxed and fullllyyyyyy satisfied as Austrian cow 🙂

Prepare for meditation journey. Bring with yourself a comfortable clothes for exchange, bottle of water, blindfold, full commitment and passion for meditation. It is possible to sleep in own sleeping bags in the meditation center. Matraces are at disposal. Sleeping included in the price. In the meditation center will be at disposal tea and tap water. Lunches and dinners we will order at indian restaurant. Breakfast everybody takes care by himself.

Seminar will be in English language with translation into Czech and German. We can also share our way by car or by train (put your preference into comments of the registration form).

If you are interested, sign-in to the below registration form, write to oshopraha@gmail.com or call to our numbers.

Looking forward for the experiece in the circle of meditating and dancing friends.
OSHO Love Praha a friends

REGISTRATION FORM

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.