OSHO DYNAMICKÁ MEDITACE

Datum / Čas
Date / Time

22/01/19 - 26/03/19
6:45 - 8:00

Místo
Place

Divadlo Kampa


Vřele vás zveme na OSHO Dynamickou meditaci v podkroví Divadla Kampa. Začínáme vždy ráno od 7:00 – 8:00.

Cena: 150 Kč

Nabízíme slevu na vícero-vstupné:
4 vstupy za 500 Kč – s platností 2 měsíce.
12 vstupů za 1200 Kč – s platností 4 měsíce.
Permanentky jsou přenosné. Může za vás jít někdo jiný.

Pár instrukcí:
Příjďte nejpozdějí v 6:45. V 7:00 začínáme. Vezměte si s sebou šátek přes oči, věci na převlečení a pití. Sprcha je na místě k dispozici. Instrukce k meditaci dostanete před meditací samotnou. Nejsou potřeba žádné předchozí zkušenosti s meditací.

Svojí účast potvrzujte vždy nejpozději do 20:00 den předem na tel. 601 130 789 (Nadeen), případně 775 696 361 (Sandipa). Potvrzení, jestli se meditace koná posílám nejpozději do 21:00.

Těšíme se na vás.

Nadeen
601 130 789
Sandipa
775 696 361

——————————————————————————————

Warmly welcome you for OSHO Dynamic meditation in the Attic of Theatre Kampa. Come at 6:45 latest. We start at 7:00 AM.

Price: 150CZK

We offer discount for more entries:
4 entries for 500 CZK – with validity 2 months.
12 entries for 1200 CZK – with validity 4 months.
Sbd else can go with that ticket.

Few instructions:
Come at 6:45 latest. We will start at 7:00. Take with yourself blindfold, clothes to exchange and sth to drink. There is a shower for use. You will get instructions (in English as well) for meditation right before the meditation starts. No previous experinces with meditation needed.

Confirm that you come via SMS (phone 601 130 789 Nadeen or 775 696 361 Sandipa) till 20:00 day before. I am sending confirmation that the meditation is happening till 21:00.

Looking forward.

Nadeen
601 130 789
Sandipa
775 696 361

——————————————————————————————

OSHO Dynamická meditace / OSHO Dynamic medtiation

Dynamickou meditaci vytvořil indický mystik OSHO pro moderního člověka. Tahle meditace je rychlá, intenzivní a důkladná ve způsobu, jak se dostat skrze zakořeněné emoční vzorce a přesvědčení v systému tělo-mysl, které nás udržují uvězněné v minulosti a zažít svobodu, pozorování, ticho a mír, které jsou schované za zdmi tohoto vězení.
Dynamická meditace je jednou z nejhravějších metod, která nás přivádí skrze vrstvy podmínění rovnou do centra našeho bytí.

Meditace trvá jednu hodinu a má pět fází. Měj zavřené oči v celém průběhu a použij pásku přes oči, pokud je potřeba. Nejvhodnější doba na meditaci je brzké ráno v době, kdy se probouzí příroda, noc odchází, slunce vstupuje na oblohu a vše je bdělé, přítomné.
Tohle je meditace, při zůstávej po celou dobu bdělý, vědomý – zůstávej svědkem všeho, co se děje.
A poté ve čtvrté fázi, kdy jsi se stal kompletně nečinný, zamrzlý, poté tahle bdělost dosáhne svého vrcholu.

1. fáze: aktivace dechem (10min)
Dýchej chaoticky nosem, dovol dýchaní být intenzivní hluboký, rychlý, bez rytmu, bez vzorce a vždy se soustřeď na výdech. Tělo se postará o nádech. Dech by měl proudit hluboko do plic. Dělej to tak rychle a silně, jak jen můžeš, dokud se doslova nestaneš dechem. Používej přirozené pohyby těla, které ti pomohou budovat energii. Vnímej, jak stoupá, ale nenech jí jít během první fáze.

2. fáze: katarze (10min)
EXPLODUJ! Nech jít vše, co potřebuje odejít. Následuj své tělo. Dej svobodu svému tělu svobodu vyjádřit cokoliv tam právě je. Totálně se zblázni. Vřískej. Řvi. Plakej.Skákej.Kopej.Třes se.Tanči.Zpívej.Směj se.Házej sebou.Nic nezadržuj. Pohybuj celým svým tělem. Trošku hraní většinou pomůže začít.Nedovol své mysli vstupovat do dění.Buď totální.

3. fáze: mantra Hú (10min)
S rukama zvednutýma nad tvojí hlavou skákej nahoru a dolů a vykřikuj mantru „Hú… Hú.. Hú!“ tak hluboce, jak jen je to možné. Pokaždé když dopadneš na celou plochu chodidel, nech ten zvuk udeřit hluboko do svého sexuálního centra. Vydej ze sebe všechno. Kompletně se vyčerpej.

4. fáze: pozorování (15min)
STOP! Zamrzni kdekoliv jsi, v jakékoliv pozici se právě nacházíš. Nijak své tělo neupravuj. Zakašlání, pohyb, cokoliv naruší tok energie a celé úsilí bude ztraceno. Buď svědkem všeho, co se s tebou děje.

5. fáze: oslava (15min)
Oslavuj! S hudbou a tancem, vyjádři cokoliv, co tam je. Svoji živost si vezmi do celého dne.

Více informací a instruktážní videa najdete na http://www.oshodynamic.com/

More instructions you can find on
http://www.oshodynamic.com/

Translate »