Webinař: ODVÁŽÍM SE HLOUBĚJI DO MEDITACE … aneb bohatství je uvnitř

Datum / Čas
Date / Time

03/12/20
18:00 - 21:00


Proč meditovat? Co je meditace? K čemu to slouží? Co z toho budu mít? Možná jste si tyto otázky někdy položili…

A tak vás zvu si na podvečerní meditační setkání, ve kterém se budete moci na tyto otázky podívat, najít si svou odpověď a zjistit si, zda meditace je cestou i pro vás. 

Meditace je cestou dovnitř. Je to dobrodružná cesta objevování. Ale tak jako i v cestách ven i tato cesta přináší nečekané zvraty, objevy a úkoly. A my se k těmto situacím můžeme obrátit zády a vrátit se do pohodlí svých gaučů nebo naopak k nim odvážně vykročit. A když začneme vstupovat dovnitř, první výzvou, na kterou narazíme, jsou potlačené, nechtěné emoce, které zatím spaly stočené v klubíčku našeho srdce. A tam se naše cesta  může zastavit a my na ní zmrznout.

Starodávné meditační techniky byly v minulosti vytvořeny pro lidi, kteří nežili ve stresu a v dnešní rychlosti. Nebyli bičovány bouřemi emocí a neodvratitelných myšlenek. Prostě si sedli pod banyan strom do ticha a byli. Ale my žijeme v takovém informačním a emočním hluku, že toto moc neumíme. 

A proto Osho, osvícený mystik, nám předal techniky, které jsou ušity na současného člověka, na nás.  Tyto vědecky podpořené metody nám umožňují uvolnit všechny tíživé emoce, které leží na povrchu jako poklice, jenž utěsňuje pramen naší životní energie, lásky a jasnosti. A to velmi snadným, přirozeným a hravým způsobem. OSHO techniky využívají moudrosti těla, jeho pohybu, dechu, léčivé síly zvuku a ohromnou moc představivosti.

Meditace nám nejdříve poskytne uvolnění, stav pohody a klidu. Pak nás vezme ještě hlouběji, kde rozpoznáme, že naše Vědomí je hlubší a mocnější než naše mysl. Meditace nám odhalí naše skryté poklady, které nám ukáží, že jsme víc než, co jsme si o sobě mysleli. Probudí v nás vyšší realitu a otevře nám možnosti, které jako lidské bytosti máme. Vstoupit do meditace znamená žít život ve své plné bohatosti. Meditace je skutečným nástrojem k transformaci života člověka na planetě Země. Je třeba začít u sebe, nečekat, že něco zvnějšku to pro nás udělá. Být zralý znamená pochopit, že když nevytvořím “nebe na zemi“ uvnitř sebe, že ho nemohu očekávat od nikoho a ničeho zvnějšku. 

A když necháme prostoupit náš každodenní život meditací, dokonalost existence a života se nám okamžitě odhalí. Každý okamžik, každý dech, každý tlukot srdce se stane svátkem a oslavou. A už budeme vědět, jak se napojit na krásu našeho bytí, rozpoznáme naše neomezené možnosti a budeme zažívat vděk k životu. A to je jediná pravá možnost jak sdílet lásku s ostatními. A to je teprve začátek… 🙂

A co meditace v nás rozvíjí?

  • Lásku k tichu, které občerstvuje a hladí.
  • Zvýší se nám citlivost, a tím si obohatíme život o nové nepředstavitelné rozměry.
  • Otevře se nám hlubší dimenze lásky, láska bez podmínek a smluv. Láska je vůní meditace.
  • Odhalíme v sobě schopnost soucitu, duchovní lásky k Existenci a všeho v ní.
  • Vyjasní se nám a povyroste inteligence. Ne ta, co obsahuje půjčené vědomosti, ale ta co vidí skutečnost a chápe ji ve všech souvislostech.
  • Osvobodíme se od závislostí na druhých lidem či věcem, budeme si užívat samotu, zažijeme její blaženost.
  • Odhalíme svou jedinečnost, staneme se skutečně individuálním.
  • Napojíme se na pramen své tvořivosti, který vyšplíchne jako gejzír ukrytý hluboko v nás.

Pokud máte chuť rozvíjet v sobě tyto kvality a najít své odpovědi, připojte se na tento webminař.

Na meditaci se připravíme pohybem, tancem, proto si vezměte pohodlné oblečení a dostatek tekutin. Doporučuji mít lehký žaludek, aby se nám lehčeji meditovalo. Bude nám stačil malý prostor, ve kterém po dobu 3 hodin nebudeme rušeni, kde budeme moct stát, sedět a pak ležet. Nebudeme dělat moc hluku, pouze jemný zvuk při doprovodu hudby.

Večerem a meditacemi provede Sandipa

Kde: online

Cena: 250 Kč

Přihláška a platební detaily

Přihláška je platná po zaslání kurzovného s uvedením názvu semináře

Více informací: Sandipa 775 696 361 nebo sandiketa@gmail.com