Odkládám nepotřebné: Žít v radosti a s lehkostí / Letting go of Unnecessary: Live with joy and lightness

Datum / Čas
Date / Time

19/12/18
18:00 - 21:00

Místo
Place

Maitrea


  FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Zážitkový večer s neobvyklou meditací “Gibberish” a oblíbenou Kundalini.

Vyzkoušíte si, že meditovat není seriózní záležitost, ale naopak je to snadné a zábavné. Naučíte se techniku, kterou můžete praktikovat ve svém každodenním životě a která vás osvobodí od urputných myšlenek a obtěžujících emocí. Což vám dovolí vstoupit do prostoru, kde zažijete hlubokou relaxaci a osvěžující ticho. Načerpáte nové síly a dny se vám prosvětlí.

Meditace „Gibberish“ je ideální před koncem roku, abychom odložili vše, co už si do nového roku nechceme s sebou brát. Ale zároveň může být každodenní “duševní sprchou”, která nás osvěží jako chladná sprcha v horkém létě.

Když se vám meditace, která vás provede do prostoru za myslí, bude líbit, dostanete pozvání na její intenzivnější formu, která bude následovat v příštích týdnech. OSHO No Mind

Druhá část večera bude věnována OSHO Kundalini meditaci, jedné z nejoblíbenějších technik, která nás tancem a jemným pohybem přivede do ticha a vnitřní naplňující radosti.

Na meditaci se připravíme pohybem, tancem, proto si vezměte pohodlné oblečení a dostatek tekutin. Bude se hodit i šátek přes oči.
Meditací provede Prem Yatri a Sandipa

Kde: Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Cena: 380 Kč do 30.11., poté 450 Kč
Regitsrace je platná po zaplacení kurzovného na účet číslo: 670100/2202843312/6210

Přihlásit se

Více info: Sandipa 775 696 361 nebo sandiketa@gmail.com

Těšíme se Yatri, Sandipa  a OSHO Love Praha Ha Ha


Letting go of Unnecessary: Live with joy and lightness

Meditative evening with unusual technique „Gibberish“.

Facilitated by Yatri and Sandipa

You can experience that meditation is not serious affair, but it can be easy and entertaining. You will learn the technique taht can be applied in your every day life and which helps you to become free from obssesive thoughts and bothering emotions. So you will be allowed to enter into the space, wher you will experience deep relaxation and refreshing silence. You wil  gain new energy and your days become full of light.
Gibberish meditation is the best tool to do before the end of old year  to let go of all what we do not want to carry to the new year. And the same time it is perfect „soul shower“ which will refresh us as cool shower in hot summer day.If you like the meditation that takes you beyond mind, you will receive an invitation to participate in full lenght and more intensive form of this technique that will take place in January 2019. OSHO No Mind

Second part of the evening will take place OSHO Kundalini meditation, one of the most favourite techniques which through dance and gentle movement takes us into joy and nourishing silence.

Bring comfortable cloths (we will move), enough water to drink and blindfold to cover eyes.
Where: Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Prize: 380 CZK before  Nov 30th, later 450 CZK
Registration is valid with payment into bank account: 670100/2202843312/6210,  (IBAN: CZ56 6210 6701 0022 0284 3312, BIC: BREXCZPPXXX).

Sign in

More info: Sandipa: 775 696 361  or sandiketa@gmail.com
Looking forward Yatri, Sandipa and OSHO Praha Ha Ha

Translate »