OSHO Meditační mejdan No. 8 / OSHO Meditation Party No. 8

Datum / Čas
Date / Time

26/05/18
9:30 - 22:00

Místo
Place

Dance Lab


 THE EVENT WILL BE TRANSLATED INTO ENGLISH  – FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Srdečně vás zveme na osmý ze série jednodenních Meditačních mejdanů, které pravidelně pořádáme.

A co nás tam čeká….

OSHO meditace, tanec, hodování, potkávání se v tichu i oslavě, sdílení s přáteli,…. prostě sobotní Zorba-Buddha…:)

„Tvoje extáze je pohyb směrem k výšinám a tvoje meditace je pohyb směrem do hloubky. A jakmile máš obojí, tvůj život se stává oslavou.“ Osho

Sraz 9:30

část 1:
9:45 – 11:00 OSHO Dynamická meditace
11:30 – 12:30 Hatha jóga s Thyagem
12:30 – 13:30 oběd

část 2:
14:00 – 14:30 Tanec  – gibberish
14:45 – 16:00 OSHO Nataraj meditace
16:30 – 17:30 Tantrická meditace „Třetí oko“

část 3:
17:45 – 18:15 sdílení
18:30 – 20:30 meditace Večerní setkání
20:30 – 21:30 společná večeře a tanec

Pokud nechcete být na mejdanu po celou dobu, máte možnost se zúčastnit jen některých částí. Můžete přijít v těchto časech:

Příchod pro část 1: mezi 9:30 – 9:45
Příchod pro část 2: mezi 12:30 – 13.45
Příchod pro část 3: mezi 18:15 -18:30

Mimo tyto časy dveře budou zavřeny, abychom mohly hlouběji vstoupit do prostoru meditace.

Vstupné za celý den: 600 Kč
Jen dopolední, odpolední část 250 Kč, večerní 150 Kč

 
Co s sebou:
Pohodlné oblečení (i na převlečení, možnost osprchování je), láhev s pitím, vegetariánské jídlo (oběd, svačinka, večeře) pro sebe a ke sdílení s ostatními, pásku přes oči na dynamičku. Káva a čaje budou zajištěny.
 
Akce je bez alkoholu a jiných drog.
Na akci se předem registrujte
Není potřeba mít žádné předešlé zkušenosti s meditacemi. Snídejte jen lehce, bude dynamická meditace.
V případě dotazů pište na oshopraha@gmail.com nebo volejte 601 130 789 Nadeen nebo 775 696 361  Sandipa
 
Těšíme se na vás a společné meditování.
Nadeen a Sandipa

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.Welcome to the Meditation Party Volume 8 which we organise on regular basis.

Except for OSHO meditations, we will also dance, share vegetarian food, meeti in silence and celebration, share with friends,……simply Saturday Zorba the Buddha…:)

„Your ecstasy is a movement towards the height and your meditation is a movement towards the depth. And once you have both, your life becomes a celebration.“ Osho

Meeting at 9:30
Part 1
9:45 – 11:00 OSHO Dynamic meditation
11:30 – 12:30 OSHO Nadabrahma
12:30 – 13:30 lunch
 
Part 2
14:00 – 14:30 dance – gibberish
14:45 – 16:00 OSHO Nataraj meditation
16:30 – 17:30 Tantric meditation „Third eye“
 
Part 3
17:45 – 18:15 sharing
18:30 – 20:30 OSHO Evening meeting
20:30 – 21:30 dinner together
 
You can stay with us all day or just for some parts. You can come and ring the bell in following times:
 
Entry for part 1: 9:30 – 9.45
Entry for part 2: 12:30 – 13.45
Entry for part 3: 18:15 -18:30

Please ring the bell just in these times, during meditations the door is closed.

Entry fee for whole day: 600 CZK
just morning, afternoon part part 250CZK, evening 150 CZK

 
What to take with:
Yoga mat, comfortable clothes to be able to get changed in case you get sweaty (showers are also available), bottle with liquids, vegetarian food for yourself (lunch, dinner) and for sharing with others, and blindfold for Dynamic meditation. Teas and coffee will be provided.
 
The event is without alcohol or any other drugs.
Register in advance for the event
No previous experience with meditation needed. Instructions for the meditation will be given right before the meditation starts. Have only light breakfast, there will be dynamic meditation.
 In case of questions write to oshopraha@gmail.com or call to 601 130 789 Nadeen, 775 696 361 Sandipa or 776 746 896 Saba.
 
Looking forward to meditate together 
Nadeen and Sandipa

REGISTRATION FORM

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.