Jsi víc, než si myslíš / You are more than you think

Datum / Čas
Date / Time

16/06/18 - 17/06/18
8:30 - 20:30

Místo
Place

Dům Jógy Vinohrady


  FOR ENGLISH VERSION SCROLL DOWN

Meditační a sebepoznávací víkend s Yatrim

Objev své skutečné já, poznej konečně sám sebe, sebe svobodného od názorů a hodnocení druhými. Odlož vnější ochrannou vrstvu, kterou sis vybudoval, abys přežil bolesti a zranění. Říká se jí osobnost. Ty nejsi osobností, jsi mnohem větší bytostí, která možná stále ještě dřímá ukryta. Dovol si nahlédnout „za závěs“ a uvidět, kdo jsi, co opravdu cítíš a co je tvá nejhlubší touha. A dovol si to prožít a žít naplno. Osvoboď se a žij konečně svůj život. A uvidíš, že budeš překvapen 🙂

Ty nejsi náhodou. Existence tě potřebuje. Bez tebe by v Existenci něco chybělo a nikdo tě nemůže nahradit. To je to, co ti dává důstojnost, budeš chybět celé Existenci. Hvězdy, měsíc, slunce, stromy, ptáci, země – všechno ve vesmíru bude vnímat malé místo, které je prázdné, které nemůže být zaplněno nikým jiným než tebou.“ Osho

Zveme tě na intenzivní meditační víkend zaměřený na poznání sebe, své skutečné pravdy. Pomocí OSHO aktivních a vedených meditací z Knihy tajemství (Book of Secret) budeš moci objevovat jemnější a hlubší nuance sebe sama, něco, co jsi možná ještě nikdy o sobě netušil. Během víkendu vyzkoušíš mnoho unikátních meditačních technik, které jsou zaměřeny na poznání sebe, na uvolnění potlačených témat a napojení se na zdroj radosti, který je v každém z nás. Oslavíš sám sebe. 🙂

Meditacemi provede Yatri certifikovaný facilitátor meditací a meditativních terapií z OSHO Multiversity v indické Puně. Yatri je členem Oshodontické Akademie, experimentující s vyššími stavy Vědomí v Akashických procesech. Je zakladatelem KION energetické analýzy zkoumající účinky meditace na zdraví.

“Objev sám sebe. Jinak jsi závislý na názorech druhých, kteří neznají ani sama sebe.“ Osho

Cena: 2600 Kč do 31.5, poté 3100. Cena pro ty, co se dříve účastnili med. víkendů s Yatrim: 2200 Kč do 31.5., poté 2600. Stejná sleva platí, když přivedeš nového nadšence pro meditace. 🙂

 Přihlásit se

Pro více informací kontaktuje Sandipu: 775 696 361 nebo sandiketa@gmail.com

Těšíme se na společnou cestu Yatri, Sandipa a OSHO Love Praha Ha Ha


Meditation camp with Osho active and guided meditations from the Book of Secret with Yatri

„You are not accidental. Existence needs you. Without you something will be missing in existence and nobody can replace it. That’s what gives you dignity, that the whole existence will miss you. The stars and sun and moon, the trees and birds and earth – everything in the universe will feel a small place is vacant which cannot be filled by anybody except you..“ Osho

Great opportunity to visit Prague, to explore its beauty and in the weekend to explore oneself in deep process of meditations and selfrecognizing.

„Discover yourself, otherwise you have to depend on other people’s opinions who don’t know themselves.“ Osho

Facilitated by Yatri
Prem Yatri is trained as Meditator Leader in the Multiversity in Poona – India. He is part of the Oshodontics Academy experimenting with High Conscious States in the Akashic Processes.
Founder of KION Energy Analysis. Using the photos of the Bio-Energy to understand the effects of the Meditations in the healing dimension.

Price 2600 CZK (100 euro) before May 31st. Later 3100 CZK. Discount for those who already participated in med camp with Yatri: price is 2200 CZK befre May 31st, later 2600. Same discount is applied when you bring new meditation lover 🙂 

Sign in

We can help with booking of accomodation and all travel information. For more info call Sandipa: +420 775 696 361 or email: sandiketa@gmail.com

Looking forward Yatri, Sandipa and OSHO Love Praha Ha Ha

Translate »