Info večer o Akašických procesech / Info talk about Akashic processes

Datum / Čas
Date / Time

16/02/18
18:00 - 20:00

Místo
Place

Modré nebe


FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Přednáška, sdílení a povídání o Akašických procesech , které vytvořil sw. Devageet na základě instrukcí Osha. Večerem nás provede Prem Yatri, který se procesům věnuje přes 14 let a je členem Oshodontické akademie.

Akašické procesy jsou způsobem, jak nahlédnout do osobní i kolektivní minulosti za účelem rozšíření vědomí. Díky vyššímu vědomí může meditace dosáhnout takových hloubek, kde se odehrává skutečná transformace. Život se stává plnějším, kvalitnějším, vědomějším.

„Devageete, ty najdeš způsob jak si rozpomenout na dávné vzpomínky a tím pomůžeš lidem si uvědomit kořeny jejich existence… a to lidem umožní jít v meditaci do takových hloubek, kde se může odehrát autentická transformace..“ Osho

Prem Yatri bude vyprávět o své zkušenosti, o přínosech Akašických procesů a zájemcům může procesy i nabídnout. Přítomni budou také Nadeen a Sandipa, kteří se procesů účastní a mohou tak sdílet i své zkušenosti.

Přednáška bude v anglickém jazyce s překladem do češtiny.
Vstupné 100 Kč při příchodu.
Počet míst je omezen, proto si své místo, prosím rezervujte níže.


Evening full of sharing and explaining of the Akashic processes created by sw. Devageet upon the direct transmission of Osho. Akashic processes bring possibility to look into personal and collective histrory to expand one`s consciousness. Then the meditation can reach such depths, where the authentic transformation can happen. Life becoming richer, superior and more consciouss

„Devageet, you will find the way to release the memories to consciousness, to help people to become aware of their roots into existence…… it will enable the person’s meditation to go deep enough for authentic transformation…“ Osho

Prem Yatri will share his own experience and will introduce the way how to join precesses. Also Nadeen and Sandipa will be present to share their experiences.

Talk will be in English with Czech translation.
Entry 100 CZK. Space is limited. For reservation please register below.


REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ / SIGN IN FORM

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.


DEVAGEET PŘEDSTAVUJE JEDEN Z AKASHICKÝCH PROCESU

Více v sekci videa

Translate »