HARMONIE TĚLA A MYSLI: Meditací ke zdraví

Datum / Čas
Date / Time

15/12/19
9:00 - 18:00

Místo
Place

Maitrea


“Tělo je viditelná duše a duše je neviditelné tělo. Tělo a duše od sebe nejsou odděleny, jsou navzájem propojeny, jsou částí jednoho celku. Přijímejte své tělo, milujete své tělo, važte si svého těla, buďte mu vděčni.” Osho

Meditace je most z každodenní mysli do našeho skutečného bytí, které je svobodné a nezávislé od toho, co se děje kolem nás nebo čemu se věnují naše myšlenky. Meditace je bytí v harmonii, v celistvosti a zdraví. Většina našich bolestí, konfliktů vzniká právě z rozporu mezi tělem a myslí, kdy jedno nás táhne na opačnou stranu než to druhé. Abychom rozuměli sami sobě a žili v souladu s okolním světem, je potřebné se naučit poslouchat a rozumět svému tělu, být k němu citliví a chápat jeho signály. A také rozeznat, kdy se necháme ovládnout myslí, a kdy přestaneme naslouchat moudrosti těla. 

V této intenzivní meditační dílně navážeme kontakt se svým tělem, jeho schopností vnímat, dýchat a hýbat se, s jeho citlivostí. To nám umožní vstoupit do prostoru, kde myšlenky ztrácejí svou dominanci, kde se zcela můžeme oddat klidu a hluboké relaxaci, abychom odkryli nevyčerpatelný pramen životní energie, radosti a lásky. A tato znovuobjevená životní vitalita, lehkost a radostnost bude proudit i v našich vztazích, projevovat se v kreativní tvorbě a podporovat fyzickou odolnosti. 

V semináři si osvojíme OSHO aktivní meditační techniky, které Osho vytvořil pro člověka 21. století. Tantrické techniky představené v knize Book of Secrets (Kniha tajemství), slouží k upevnění a rozšíření vědomí. Jedná se o prastaré meditace, které mají schopnost transformovat život. Všechny techniky budou podrobně vysvětleny tak, abychom v nich mohli pokračovat i doma individuálně či s přáteli.

V dopoledních hodinách budeme uvolňovat fyzické a emocionální napětí nastřádané v každodenním životě. Odložíme ztuhlost, únavu, vztek, strach, bezradnost, smutek, závist… Očištění od tíživých emocí nám umožní zažít hluboké uvolnění a klid. Následně tento prostor našeho vnitřního klidu prozkoumáme a odhalíme bloky, které nám k němu cestu zavírají a prostřednictvím tance a sdílení vstoupíme do radosti, smíchu a lásky. Vedené tantrické meditace budou prohlubovat a upevňovat přirozený milující stav v tiché dimenzi našeho bytí. 

Dílnu povede Sandipa, která vede pravidelné lekce meditací v Maitree a meditacím se věnuje 11 let.
Hostem této meditační dílny bude Prem Yatri, který se věnuje meditaci více než 35 let. Kombinace Yatriho zkušenosti mnohaletých pobytů s v OSHO meditačních komunitách a let strávených v přítomnosti Osha, vášně pro studium vědomí a nepřetržitá meditační praxe je vždy velkým obohacením pro začínající i zkušené meditující. Je to skvělá příležitost dozvědět se a naučit se o meditaci ještě více.Hostem této meditační dílny bude Prem Yatri, který se věnuje meditaci více než 35 let. Kombinace Yatriho zkušenosti mnohaletých pobytů s v OSHO meditačních komunitách a let strávených v přítomnosti Osha, vášně pro studium vědomí a nepřetržitá meditační praxe je vždy velkým obohacením pro začínající i zkušené meditující. Je to skvělá příležitost dozvědět se a naučit se o meditaci ještě více.

Na meditaci se připravíme pohybem, tancem, proto si vezměte pohodlné oblečení a dostatek tekutin. Přijďte s lehkým žaludkem, ať se vám snadněji medituje.

Kde: Maitrea, Praha 1, Týnská ulička 6
Cena: 1400 Kč při platbě do 30.11., po tomto datu 1600 Kč.

Přihlásit se

Přihláška je platná po zaslání zálohy s uvedením názvu semináře.

Více v přihlašovacím formuláři či kontaktujte Sandipu na 775 696 361 nebo sandiketa@gmail.com

Translate »