Meditaci na prvním místě vnímám jako závazek vůči sobě sama. Ve západním světě žijeme způsobem, který meditaci příliš nepodporuje a o to větší výzvou je následovat tento závazek a naučit si plánovat čas tak, abychom si pro meditaci prostor vytvořili.

Před Vánoci jsme s partou z OSHO Love Praha Ha Ha nabídli lidem z Prahy a okolí, aby se zastavili a podívali se do sebe, během meditativní terapie OSHO No-Mind. Tato meditativní terapie trvá 7 dní a účastníci chodí každý den od 18.00 do 21.00 do určeného prostoru meditovat. Na začátku se posadíme do kruhu a v tichosti čekáme, až všichni přijdou. Yatri, který facilituje tento proces, každý den skupině sdělí, co vnímá jako relevantní. Mluví ze své více než 3​0tileté zkušenosti s meditací a s facilitováním meditace. Každý jeho vstup je načasovaný právě tak, aby zodpověděl otázky, kterými se jednotliví meditující buď vědomě nebo nevědomě zabývají. Já osobně jsem cítila z Yatriho vstupů velkou hloubku a osobní zkušenost. Nemluvil o meditaci z pohledu vnějšího, ale z hloubky svého nitra. Cítila jsem v těch chvílích velkou důvěru jeho vedení a pomáhal mi celý proces přijímat s láskou a otevřeností.

Třetí den měli účastníci možnost sdílet a ptát se, ale nemluvili jsme zbytečně. Celý proces je o ponoření se do prostoru, kde není mysl, proto jsme slova používali jen velmi omezeně. No-mind se skládá ze dvou základních technik: hodinu trvá tzv. gibberish (česky se překládá prý jako “hatlamatilka”), což je mluvení jazykem, který v reálném čase přichází. Je to takové “blábolení” bez použití mysli, při kterém meditující následuje impulzy, které k němu přicházejí a má prostor vše, co je uvnitř něj, co přichází, vyjádřit i pohybem, různou intenzitou zvuků a podobně. Gibb​erish je katarzní, tedy dává průchod emocím. Podstatné je, že při meditaci gibberish nepoužíváme “ze srandy”, neopičíme se, neblbneme. Ale následujeme skutečné hluboké impulzy, které mohou př​inášet i slzy, i záchvaty smíchu. Kdo to nezažil, neuvěří. Všichni účastníci mají při meditaci zavřené oči (většinou si pomůžou šátkem přes oči), takže ačkoliv jsme ve skupině, každý je zde sám za sebe.

Po hodině gibberish přichází hodina sezení ve vzpřímené poloze. Při sezení je krásné prožívat chvíle bez mysli, vyprázdněné díky gibberish, nebo sledovat, jak myšlenky jako mraky přícházejí a odcházejí. Někteří meditující si během této části dali i šlofíka, což sice nebylo úplně cílem, ale píšu to proto, abyste věděli, že meditaci nemusí každý hned vymrsknout dokonale. Meditace přichází, čím více trénujeme meditační techniky. Ne každý, který dělá meditační techniku, při ní ale medituje. Ten, kdo bude hodinu sedět a při tom si plánovat program na další den, dělat v hlavě nákupní seznam, nebo bude přemýšlet o tom, co zapomněl dodělat v práci, v danou chvíli nemedituje. Meditace je stav, kdy přinášíme vědomí a pozorujeme to, co je. A nejde to hned. Postupně se tento um zlepšuje. Kdo prožije stav bez mysli a blaženost s ním spojenou, nachází najednou v sobě prostor, ze kterého může kdykoliv čerpat, do kterého se může vracet. Takový svůj vnitřní domov. A je krásně vědět, že tento vnitřní domov tu je pro nás kdykoliv k dispozici. Sta​čí se zastavit a začít se s ním spojovat.  Pro mě osobně je zkušenost bytí v tomto prostoru motivační k tomu žít životem, ve kterém dávám meditaci prostor. A i když v reálu nemedituji zdaleka tolik, kolik bych chtěla, cítím touhu meditaci dát více prostoru a postupně ji začleňuji do svého života. No-mind si člověk musí naplánovat předem, včetně všech každodenností. Ideální je, pokud během týdne nemusíte ani moc číst, nebo trávit desítky hodin u počítače. Naopak ještě více vás podpoří, když budete více v přírodě a budete před samotným  procesem každý den dělat Kundaliní meditaci. Moje zkušenot je ale i taková, že ačkoliv jsem vždy spěchala, abych stihla včas přijet na místo, a ačkoliv jsem méně spala a neměla jsem čas na nic jiného, než být v práci a na No-mind, cítila jsem po pár dnech procesu hluboký láskyplný klid, ačkoliv kolem vrcholila předvánoční horečka. Vlastně jsem si touto formou dala ten nejkrísnější vánoční dárek (když nepočítám kytaru od Ježíška, haha).

Moc vám přeju, abyste našli touhu a cestu k tomu, jak se zúčastnit nadcházející No mind, který plánujeme v termínu červnu 2018. Těším se, že si zameditujeme společně. S láskou Saba


Více o plánovaném No-mind
Více o Yatrim

Translate »