Vadano

 FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Vadano je hledající na cestě, který hledá vnitřní pravdu. Setkal se s Oshem, když mu bylo 20 let a to mu otevřelo cestu pro meditaci, která se stala jeho základní životní součástí a později i součástí jeho profesionální kariéry. Vadano facilituje meditace už od 80 let v Rakousku a v dalších zemích jako Řecko, Chorvatsko, Německo nebo Itálie. Vystudoval psychologie, kterou kombinuje s metodami jako práce s Vnitřním dítětem, Sexuální terapie nebo Reichiánská práce s tělem. Je ředitelem a vlastníkem zároveň Meditačního a Terapeutického centra ve Vídni. Více informací na www.therapiezentrum-hyrtlgasse.at. 


Vadano is a seeker on the path looking for the inner truth. Meeting Osho while being 20 years old the path of meditation opened for him and became an essential part of his personal life and later on also of his professional life. He is facilitating Osho Meditations since the 80s in Austria and internationally in different countries like Greece, Croatia, Germany or Italy. Having a Master degree in psychology he brought meditation in the work with people and combined it with methods he is trained like Inner Child work, Sexual therapy or Reichian bodywork. He is director of his own Center for Therapy and Meditation in Vienna, see for more information www.therapiezentrum-hyrtlgasse.at. 

Akce s Vadanem

  • Žádné události
  • Translate »