Yatri

  FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Yatri je sannyásinem od roku 1986. Již 30 let je součástí OSHO meditační komunity v indické Puně (OSHO International Meditation Resort), kde žil v kuminitě osvíceného mistra Osho a po jeho odchodu pokračuje v podílení se na rozvoji centra a zprostředkování meditací veřejnosti z celého světa.

Je mezinárodně certifikovaným facilitátorem OSHO meditací, OSHO Mystic Rose, OSHO No-Mind procesu a Who Is In procesu. Je zkušeným průvodcem v Advanced Kinesiology, Tibetan Pulsing, Hypnosis, Transomatic Starlight Colour Dialogue, Past Life Dialogue, Bardo Karmic Dialogue, Dream work.

Již 14 let je součástí Oshodontics Academy, experimentující se stavy Vyššího Vědomí. Je zakladatelem Kirlian Energy Analysis a tvůrcem KIONu, přesného diagnostického přístroje, který odhaluje změny v procesu léčení.

Yatri má dar šířit radost a nadšení pro meditaci, neúnavně podporuje lidi kolem sebe ve vnitřní práci, propojování se s naší pravou skutečností a znovuobjevení naší přirozené harmonie. Přátelé ho oceňují za jeho poctivost, odvahu a nekompromisnost. A především přátelskost, humor, velké milující srdce a ochotu pomoci na cestě meditace.


Yatri is Osho sannyasin since 1986. More than 30 years he is part of OSHO Intenational Meditation Resort in Pune, India, where he lived in the presence of enlightened master Osho. Recently he goes there every year to support, develop and contribute to OIMR with his passion for meditation and to spread the vision of Osho.

He is certified facilitator of OSHO meditations and of meditative therapies as OSHO Mystic Rose, OSHO No-Mind and Who is in. He is experienced in Advanced Kinesiology, Tibetan Pulsing, Hypnosis, Transomatic Starlight Colour Dialogue, Past Life Dialogue, Bardo Karmic Dialogue, Dream Dialogue.

For more than 14 years he is a part of the Oshodontics Academy experimenting with High Consciousness states in the Akashic Processes. He is founder of KION Energy Analysis device, using the photos of the bio-energy to understand the effects of meditations in the healing dimension.

Prem Yatri is experienced meditator who has spent many years in different OSHO meditation communities and has passion for sharing meditation and love. Combination of his experiences, deep love for meditation, his natural playfulness, joy and passion for sharing with friends provides safe and easy ground for everybody to enter into real truth of himself where he connects with no-mind space and his sources of love, joy and laughter.

Akce s Yatrim

Pozvánka na OSHO No-Mind - meditativní terapii

Osobní zkušenost v OSHO No-Mind

Pozvánka na meditační víkend: "Jsi víc, než si myslíš."

Pozvánka na meditační víkend: "Tanec lásky"