Yatri

  FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Yatri je sannyásinem od roku 1986. Již 30 let je součástí OSHO meditační komunity v indické Puně (OSHO International Meditation Resort), kde žil v kuminitě osvíceného mistra Osho a po jeho odchodu pokračuje v podílení se na rozvoji centra a zprostředkování meditací veřejnosti z celého světa.

Je mezinárodně certifikovaným facilitátorem OSHO meditací, OSHO Mystic Rose, OSHO No-Mind procesu a Who Is In procesu. Je zkušeným průvodcem v Advanced Kinesiology, Tibetan Pulsing, Hypnosis, Transomatic Starlight Colour Dialogue, Past Life Dialogue, Bardo Karmic Dialogue, Dream work.

Již 14 let je součástí Oshodontics Academy, experimentující se stavy Vyššího Vědomí. Je zakladatelem Kirlian Energy Analysis a tvůrcem KIONu, přesného diagnostického přístroje, který odhaluje změny v procesu léčení.

Yatri má dar šířit radost a nadšení pro meditaci, neúnavně podporuje lidi kolem sebe ve vnitřní práci, propojování se s naší pravou skutečností a znovuobjevení naší přirozené harmonie. Přátelé ho oceňují za jeho poctivost, odvahu a nekompromisnost. A především přátelskost, humor, velké milující srdce a ochotu pomoci na cestě meditace.


Yatri is Osho sannyasin since 1986 when he met Osho in Crete. More than 30 years he is part of OSHO International Meditation Resort in Pune, India, where he lived in the presence of enlightened master Osho.

He is certified facilitator of OSHO meditations and of meditative therapies as OSHO Mystic Rose, OSHO No-Mind and Who is in. He is experienced in Advanced Kinesiology, Tibetan Pulsing, Hypnosis, Transomatic Starlight Colour Dialogue, Past Life Dialogue, Bardo Karmic Dialogue, Dream Dialogue.

Since 1993 he is in love with the work of sw. Devageet and he had assisted most of his group around the world. For more than 18 years he is a part of the Oshodontics Academy experimenting with High Consciousness states in the Akashic Processes. Lately he facilitates groups to continue work of sw. Devageet and he is individual session giver of Akashic processes and Starlight Transomatic sessions.

He has created KION Energy Analysis, using photos of the bio-energy to understand the effects of meditations in the healing dimension in the last 30 years.

Prem Yatri is experienced meditator who has spent many years in different OSHO meditation communities and has passion for sharing meditation and love. Combination of his experiences, deep love for meditation, his natural playfulness, joy and passion for sharing with friends provides safe and easy ground for everybody to enter into real truth of himself where he connects with no-mind space and his sources of love, joy and laughter.

 

 

Akce s Yatrim

  • Žádné události
  • Pozvánka na OSHO No-Mind - meditativní terapii

    Osobní zkušenost v OSHO No-Mind

    Translate »