Pradeepa

 FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Dhyan Pradeepa se narodila v Řecku v Aténách, kde se specializovala na radiografii na Technologickém vzdělávacím institutu města. Po dobu 13 let pracovala na kardiovaskulárním oddělení největší pediatrické nemocnice v zemi Aghia Sofia. Rovněž úspěšně působila po dobu 15 let jako developer. V roce 1998 se setkala s učením osvíceného mistra OSHO, které zcela změnilo její vnímání života. Následovala úžasná cesta objevování, plná překvapení, odhalování a darů. Během práce na svém vlastním osobním růstu se zúčastnila řady workshopů a školení. Některé z významných darů – talentů, které získala na své cestě, jsou její výcvik v Osvobození dětství (Childhood Deconditioning), NLP a hypnóza, práce s dechem (Pulsation), Mistr Reiki, holistická masáž, reflexologie, Feng Shui, OSHO Meditační techniky, OSHO meditační terapie Born Again a No Mind, či OSHO energetické poradenství. Vede semináře a nabízí individuální sezení. Její osobní zkušenost s transformační silou vnitřní práce a meditace je zlatým hřebem na cestě, který jí změnil život. Její cesta se postupně rozvíjí a horizont se stále rozšiřuje! Víceo Pradeepě a její práci se dozvíte na http://www.pradeepa.cz.


Dhyan Pradeepa was born in Athens, Greece, where she specialized in Radiography at the city’s Technological Educational Institute. She worked at the Cardiovascular Department of the country’s biggest Peadiatric Hospital, the Aghia Sophia, for 13 years. She also achieved success as a developer for 15 years. In 1998 she encountered the enlightened Master OSHO who completely changed her perception of what life is all about. An amazing journey of discovery began filled with surprises, revelations and gifts. She has participated in numerous workshops and trainings, working on her personal growth. Some of the significant gifts she has received along her Path are her training in Childhood Deconditioning, Hypnosis-NLP, Pulsation, Master Reiki, Holistic Massage, Reflexology, Feng Shui, OSHO Meditation Techniques, BORN AGAIN and NO MIND OSHO Meditative Therapies, OSHO Energy Counseling. While continuing her personal journey, she has been leading workshops and giving individual sessions. Her experience with the transformative power of inner work and meditation is a life-altering highlight in her journey. For Pradeepa the road keeps unfolding and the horizon keeps expanding! More about Pradeepa: http://www.pradeepa-mindfulliving.com and http://www.inner-rainbow.com.

Akce s Pradeepou

  • Žádné události
  • <h4>OSHO Born Again </h4><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/9_M6Tt-OfhA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    <h4>Pozvánka na seminář Láskyplného doteku - Invitation for the workshop Heartful Touch </h4><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Mr5TMYyUXJw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    <h4>LiBeraTinG The Heart for LGBT+/ Osvobození srdce pro LGBT+</h4><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_tWuPNQamn0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    Translate »