Himalaya

 FOR ENGLISH SCROLL DOWN

V 70. letech Himalaya dvakrát opustil domov ve Velké Británii a odcestoval do Indie za sebepoznáním a objevováním různých duchovních cest a meditačních technik, aby našel hlubší smysl života. Když se dostal na úplné dno zoufalství uvnitř sebe, kdy život pro něj neměl žádný smysl, do jeho života vstoupil Osho, který ho v roce 1976 zasvětil do vztahu mistr-žák. Osho přítomnost byla pro Himalayu obrovskou událostí, která mu dala v životě nový směr a nový smysl v objevování vlastního bytí.
Během 40 let, které uplynuly od té doby, těch magických dnů s mistrem Osho, se jeho životní vášní stala relaxace uvnitř sebe a návrat do vlastního bytí. Během těch uplynulých let žil, pracoval a meditoval v mnoha OSHO komunitách po celém světě a pomáhal druhým začít s vlastním hledáním sebe sama.
Himalaya má výcvik v hloubkové masáži, v Rebalancing bodywork, holistické masáži a barevné akupunktuře. Dále je kvalifikovaný jako instruktor v holistickém poradenství, OSHO meditativních terapiích a Awareness intensive (Intenzívní uvědomění).
Himalaya přináší vlastní hloubku svých duchovních zkušeností do každé skupiny a semináře, a tím pomáhá ostatním najít vlastní vnitřní blaženost a mír. Více na: passionforbeing.com

Twice in the early 1970’s, Himalaya left his home in the UK and travelled overland to India on an inner search to explore different spiritual paths and meditation techniques to help him try to find some deeper meaning to his life.But as he freely admits, it was only when he had reached the rock bottom of despair inside himself and his life had no meaning whatsoever that Osho came into his life.In 1976 Osho initiated him into the world of the master-disciple relationship. Being in the presence of Osho was a massive, life-changing event for Himalaya and gave him a new direction in his life, a new sense of purpose to discover his own being.
Since those magical days some forty years ago, his life’s passion has simply been that journey of relaxing into himself and coming home to his own being. Over the intervening years he has lived, worked and meditated in many of Osho’s communities around the world, helping others to start their own search within themselves.

He is trained in deep tissue and rebalancing bodywork, holistic massage and color puncture and 
is a trained facilitator in holistic counselling, Osho meditative therapies and awareness intensives. He brings his own depth of spiritual experience to each of his groups and workshops to help and support others to find their own inner bliss and peace.

More here: passionforbeing.com

Akce s Himalayou:

<h4>Odvaha ke změně </h4><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/L6W_HdyLW10" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Translate »