Siddha

Siddha vystudovala akupunkturu, moxování, shiatsu, kraniosakrální terapii a tradiční japonskou práci s tělem. Nyní se věnuje zejména facilitaci OSHO meditací a meditativních terapií (No-Mind, Born Again, Mystic Rose a další) v OSHO meditačním resortu v indické Puně a OSHO Afroz meditačním centrum v Řecku. Siddha také vytvořila skupiny hlasového uvědomění a dává individuální sezení, která vychází z její zkušenosti z hudby a meditace.

Akce se Siddhou

  • Žádné události