Adhiraj

 FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Adhiraj nejprve vystudoval práva a psychologii, poté terapeutickou práci na Osho Multiversity v Indii.Spolu s dalšími vede výcviky Diamantového dechu v Osho Miasto v Itálii i po celém světě.Facilituje také mnoho dalších terapeutických výcviků a Oshových meditativních terapií, jako např. Mystic Rose (Mystická růže), No mind, či Born Again (Znovuzrození). Je certifikovaným terapeutem a nabízí individuální sezení v Osho Starlight Transomatic Dialogue, všech sedm Osho Akashic Processes, Osho Rainbow Octave Processes, Osho Diamantový dech a holistické masáže. Je také certifikovaným instruktorem čchi-kungu. Vede nejrůznější skupiny a semináře meditací a sebeuvědoměn: 

 • Výcvik Osho Diamond Breath Training
 • Lektorský výcvik Osho Meditation Facilitators Training
 • Výcvik Osho No Mind a Mystic Rose
 • Osho Akashic Buddhafield
 • Inner Alchemy (Vnitřní alchymie)
 • The Natural Man Process
 • Zen Bioenergetics
 • Beyond the Limits of Fear (Za hranicemi strachu)
 • Death and Celebration (Smrt a oslava)

Vede skupiny a nabízí individuální sezení v Řecku, Itálii, Brazílii, Polsku, Rusku, Chorvatsku, Mexiku, Číně, Indii a České Republice.


Adhiraj has a university degree of Bsc Law/Psychology.
He is an Osho Therapist trained in the Osho Multiversity in India.
He co-leads the Osho Diamond Breath Training that takes place in Osho Miasto in Italy and around the world.
He facilitates the Osho Meditative Therapies of Osho Mystic Rose, Osho No Mind, Osho Born Again, and the trainings of Meditative therapies. He is certified and gives individual sessions in Osho Starlight  Transomatic Dialogue, all 7 Osho Akashic Processes, Osho Rainbow Octave processes, Osho Diamond Breath and Holistic Massage. Also, he is a certified Chi Gung instructor. He leads a variety of different groups and seminars for self awareness and meditation.

 • Osho Diamond Breath Training
 • Osho Transomatic Dialogue Training
 • Osho Meditation Facilitators Training
 • Osho No Mind and Mystic Rose Training
 • Inner Alchemy of Relationships
 • The Natural Man Process
 • Zen Bioenergetics
 • Beyond the Limits of Fear
 • Death and Celebration

Leads groups and gives individual sessions in Greece, Italy, Brazil, Polland, Russia, Croatia, Mexico, China and India.

Akce s Adhirajem

 • Žádné události