Sandipa

 FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Její více než 25 letá cesta sebepoznání ji nejdříve vedla cestou studia psychologie a klasické psychoterapie až konečně objevila hloubku a sílu meditace. Nejbližší a nejopravdovější se pro ni staly OSHO aktivní meditace, se kterými se seznámila nejdříve v Česku a které ji na léta odvály do Indie, Mexika, Švédska, Itálie a jiných zemí, kde je praktikovala v meditačních centrech, ve kterých žila. Učila se nedělat nic, objevovat sebe a být sama sebou. Osvícený mystic Osho tak provází její růst přes 12 let. Stala se Osho sannyasinkou. A to je je největší dobrodružství, které si užívá. 🙂

Profesně se věnuje se psychologické krizové intervenci, individuální psychoterapii, sebeléčivé terapii Transomatického dialogu. Facilituje a učí meditace a pořádá meditační semináře. V posledních letech prochází Akašickými procesy vytvořenými Devageetem. Kromě aktivních meditací má ráda Vipassanu a její vášní jsou OSHO meditativní procesy (OSHO No-Mind a OSHO Mystická Růže).

Léta cestování po celém světě ji dovedly k práci průvodkyně v Indii, Jiihovýchodní Asii a Itálii.

Miluje žít, meditovat, tančit a sdílet v otevřeném prostoru pod horkým sluncem. Je pro ni blahem sdílet se svými přáteli ticho. Více o Sandipě na její stránce: zde 🙂


More than 25 years of selfdiscovery journey has led her to study of psychology and classical psychotherapy first. But later she discovered the depth, power and beauty of meditations. The closesst to her heart and the most real for her life are OSHO active and tantric meditations. In the beginning she tasted them in the Czech Republic, but soon she set off for the path taking her to India, Mexico, Italy, Sweden and other countries, where she lived in OSHO meditation centers and practice to do nothing, discover herself and just be herself. And this is the biggest adventure she is enjoying 🙂

In her professional life she works in psychological crises intervension, individual therapy and selfhealing therapy Transomatic Dialogue. She facilitates and teaches meditation and organizes meditation events. Last 3 years she participates in Akashic processes created by sw. Devageet. Except OSHO meditation she loves Vipassana and OSHO meditative therapies (OSHO No-Mind and OSHO Mystic Rose).

After years of travelling around the world she offers her experiences and skills as a tour guide in india, Southest Asia and Italy.

She loves life, meditate, dance and share in open space under hot sun. She experiences bliss when she can share silence with her friends. More about Sandipa here 🙂

Akce se Sandipou

 • Žádné události
 • Pozvánka na OSHO No-Mind

  Pozvánka na Winter Intensive

  O OIMR v Puně

  Pozvánka na zimu 2017

  Jsi víc, než si myslíš

  Translate »